Bắt đầu với Intel® Rack Scale Design (Intel® RSD)

Tài nguyên kỹ thuật dành cho nhà phát triển

Tìm tất cả tài liệu để bắt đầu với Intel® Rack Scale Design (Intel® RSD). Ngoài tài liệu này, Intel còn cung cấp mã tham chiếu đã được xác nhận đầy đủ cho các thành phần phần mềm Intel® Rack Scale Design (Intel® RSD) chính yếu.

Dựa trên Redfish* của DMTF và Swordfish* của SNIA, Intel® Rack Scale Design (Intel® RSD) đơn giản hóa việc quản lý tài nguyên và đem đến khả năng soạn thảo linh động tài nguyên dựa trên nhu cầu của từng khối lượng công việc.

Intel® RSD v2.5

Tài liệu về Intel® RSD v2.5

Tương thích

POD Manager (PODM)

Công Cụ Quản Lý Hệ Thống Kết Hợp (PSME)

Thông sdsố kỹ thuật API khác

Intel® RSD v2.4

Tài liệu về Intel® RSD v2.4

Bắt đầu

POD Manager (PODM)

Công Cụ Quản Lý Hệ Thống Kết Hợp (PSME)

Intel® RSD v2.3

Tài liệu về Intel® RSD v2.3

Bắt đầu

POD Manager (PODM)

Công Cụ Quản Lý Hệ Thống Kết Hợp (PSME)