Khả năng linh hoạt cho trung tâm dữ liệu trên quy mô lớn

Được đem đến từ hệ sinh thái đầu ngành của Intel.

Intel® Rack Scale Design (Intel® RSD) là kiến trúc có quy mô toàn ngành dành cho cơ sở hạ tầng phân nhánh và có thể kết hợp được, giúp thay đổi hoàn toàn cách thiết kế, quản lý và mở rộng một tâm dữ liệu theo thời gian.1

Tài nguyên khác

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại http://www.intel.vn.