Intel® Quick Sync Video

Với Đồng bộ Nhanh Video của Intel® và PC sử dụng bộ xử lý Intel® Core™ mới nhất, bạn có thể chuyển đổi và chia sẻ video nhanh hơn.