Giải pháp giao thức SDH/SONET của Intel

Bảng 1. Giải pháp SDH/SONET hoàn chỉnh

Giải pháp

Mô tả

Bộ thu phát

Chức năng bộ thu phát tích hợp:

  • Phát hiện/tạo khung A1/A2
  • Căn chỉnh từ
  • Mạch điều chỉnh thứ tự bit và byte

Tốc độ dữ liệu (trên mỗi một kênh)

155,52 Mbps

OC-3

STM-1

622,08 Mbps

OC-12

STM-4

2,488 Gbps

OC-48

STM-16

9,952 Gbps

OC-192

STM-64

Bo mạch phát triển

Bộ công cụ phát triển tính toàn vẹn tín hiệu bộ thu phát, phiên bản Stratix II GX
Bộ công cụ phát triển tính toàn vẹn tín hiệu bộ thu phát, phiên bản Stratix IV GX
Bộ công cụ phát triển tính toàn vẹn tín hiệu bộ thu phát, phiên bản Stratix IV GT

Báo cáo đặc tính SDH/SONET

Báo cáo tuân thủ đặc tính Stratix II GX, Stratix IV GX/GT SDH/SONET phía đường dây nêu lên các điểm chính:

  • Sai số chập chờn Tx cho phép
  • Sai số chập chờn Tx cho phép
  • Sai số chập chờn Rx cho phép
  • Tuân thủ tiêu chuẩn của mã hóa loạt dài (mã mạch dài)

Có cung cấp từ nhân viên bán hàng Intel® tại địa phương của bạn