Giải pháp SerialLite II hoàn chỉnh của FPGA Intel®

Bảng 1. Giải pháp SerialLite II hoàn chỉnh

Giải pháp

Mô tả

Dòng thiết bị

Giao diện vật lý

PHY tích hợp, cung cấp hỗ trợ PMA (1) và PCS (2) đầy đủ

Lõi IP SerialLite II

Lõi IP SerialLite II của FPGA Intel ›

Bo mạch phát triển

Báo cáo đặc tính

Báo cáo đặc tính Stratix II GX
Liên hệ nhân viên bán hàng tại địa phương của bạn ›

Thiết kế Tham khảo

Thiết kế tham khảo cho vòng ngược SerialLite II, có bản kèm IP

Bảng 2. Tính năng và lợi ích của SerialLite II

Tính năng

Lựa chọn

Lợi ích

Luồng dữ liệu

Song công toàn phần, đơn công, bất đối xứng hoặc phát quảng bá

Giảm mạch logic cho ứng dụng đơn công, bất đối xứng hoặc phát quảng bá

Loại dữ liệu

Gói tin hoặc truyền dòng

Hỗ trợ cho nhiều loại ứng dụng khác nhau

Độ rộng đường liên kết

1 đến 16 làn

Thông lượng liên kết có thể mở rộng từ 622 Mbps lên 102 Gbps theo mỗi hướng

Tốc độ làn

622 Mbps đến 6,375 Gbps

Độ rộng đường dẫn dữ liệu

8 bit, 16 bit hoặc 32 bit
(mỗi làn)

Giảm mạch logic cho tốc độ làn dưới 1,5 Gbps và khả năng mở rộng lên tốc độ làn 6,375 Gbps

Mã hóa

8B/10B

Mã hóa theo tiêu chuẩn ngành để có thể phục hồi dữ liệu và tạo xung nhịp một cách tin cậy nhất

Mã hóa kiểu xáo trộn

Tải tin và nhàn rỗi, hoặc không

Giảm EMI cho tốc độ làn cao

Xung nhịp tham chiếu

Không đồng bộ hoặc đồng bộ

Phù hợp cho ứng dụng chip với chip, bảng mạch với bảng mạch và bảng nối

Đảo cực

Có hoặc không

Bổ sung chức năng cần thiết cho ứng dụng cụ thể của bạn để có giải pháp tối ưu về mặt chi phí

Bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu

CRC-32, CRC-16 hoặc không

Loại gói tin

Dữ liệu, ưu tiên hoặc cả hai

Logic tùy chọn để chèn dữ liệu ưu tiên cao hoặc thông tin điều khiển

Kiểm soát luồng

Gói tin, gói tin ưu tiên, cả hai hoặc không

Bổ sung chức năng cần thiết cho ứng dụng cụ thể của bạn để có giải pháp tối ưu về mặt chi phí

Thử lại khi gặp lỗi

Gói tin ưu tiên hoặc không

Tăng độ tin cậy liên kết

Dồn ghép kênh

Có hoặc không

Hỗ trợ cho ứng dụng có nhiều kênh logic

Giao diện Atlantic

Cổng dữ liệu và ưu tiên

Giao diện dễ xác định cho logic người dùng và nhiều loại chức năng IP khác nhau của FPGA Intel, để tăng tốc độ chu trình thiết kế nhằm tạo ra giải pháp bắc cầu độc đáo