Cấu trúc Chiplet tăng tốc quá trình cung cấp các tính năng và khả năng FPGA hàng đầu trong ngành

Việc sử dụng chiplet để thêm các chức năng phức tạp cho chất bán dẫn giúp tiếp cận thị trường nhanh hơn với các khả năng hàng đầu, cho phép khách hàng Intel FPGA đổi mới với giao diện, I/O mới nhất và các chức năng khác trong thời gian sớm nhất.