Thiết kế DSP tham khảo

Tên sản phẩm

Loại giải pháp

Thiết bị hỗ trợ

Tuân thủ yêu cầu của Qsys

Nhà cung cấp

Thiết kế tham khảo về chuyển đổi video nâng cấp hình ảnh lên 4K

Thiết kế Tham khảo

Stratix® IV GX, Arria® II GX

-

Intel

Thiết kế tham khảo về ra-đa kỹ thuật số trong ô tô

Thiết kế Tham khảo

Cyclone® V

-

Intel

HDMI J2K nhỏ gọn qua Ethernet (Cyclone® V)

Thiết kế Tham khảo

Cyclone® V GX

-

intoPIX

Thiết kế tham về điều khiển động cơ truyền động trên một chip

Thiết kế Tham khảo

Cyclone® IV GX, Cyclone® V GX, Cyclone® V GT, Cyclone® V E

Intel

Thiết kế tham khảo V2 về chuyển đổi định dạng

Thiết kế Tham khảo

Stratix® IV GX, Arria® II GX

-

Intel

Thiết kế tham khảo về video độ phân giải cao (UDX)

Thiết kế Tham khảo

Stratix® IV GX

Intel

JPEG2000 được đóng gói trong MPEG-2 TS theo chuẩn SMPTE2022

Thiết kế Tham khảo

Stratix® V GX, Stratix® V GT

-

intoPIX

Bộ chỉnh tỷ lệ đa đầu ra

Thiết kế Tham khảo

Stratix® IV GX, Arria® II GX

Intel