Tự tin Triển khai Bộ nhớ Thế hệ Mới

Intel® VMD là tính năng của bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® cho phép điều khiển và quản lý trực tiếp các ổ đĩa thể rắn NVMe từ bus PCIe mà không cần bộ điều hợp phần cứng bổ sung. Chức năng ổ đĩa thể rắn NVMe mạnh mẽ này cho phép chuyển đổi liền mạch sang lưu trữ NVMe trong khi hạn chế khu vực trung tâm của cơ sở hạ tầng quan trọng. Intel® VMD mang đến các tính năng về độ tin cậy, độ khả dụng và khả năng bảo trì (RAS) dành cho doanh nghiệp được đưa vào ổ đĩa thể rắn NVMe*, giúp bạn tự tin triển khai bộ lưu trữ thế hệ mới.

Chuyển đổi sang NVMe với Intel® VMD

Công cụ Quản lý Khối lượng Intel® (Intel® VMD) được thiết kế cụ thể để quản lý cấp doanh nghiệp của ổ đĩa thể rắn NVMe được kết nối với CPU Intel® Xeon®. Mỗi Cổng Root bao gồm một nhóm 16 các làn Intel® Xeon® PCIe để tạo ra một Miền Intel® VMD duy nhất. Các Cổng Root hoạt động giống như một HBA tích hợp để cung cấp một nền tảng mạnh mẽ để hỗ trợ hệ sinh thái NVMe với chức năng dưới đây:

  • Cách ly lỗi từ Hệ điều hành Máy chủ
  • Hỗ trợ gỡ bỏ nhanh chóng và cắm nóng
  • Quản lý LED được Chuẩn hóa
  • RAID có thể Boot

Vui lòng tham khảo thông tin về Intel® Virtual RAID trên CPU (Intel® VROC) và Gán trực tiếp bên dưới để biết cách triển khai Intel® VMD và thông tin tóm lược về sản phẩm.

Các bộ xử lý Được hỗ trợ

  • Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® (Thế hệ 1, 2 và 3, Tất cả SKU)
  • Bộ xử lý Intel® Xeon® W
  • Bộ xử lý Intel® Xeon® D

Số lượng Miền VMD trên CPU nhất định là một chức năng của một số làn PCIe. Với mỗi 16 làn PCIe sẽ có một Miền Intel VMD. 

  • 48 làn PCIe = 3 Miền Intel VMD
  • 64 làn PCIe = 4 Miền Intel VMD

Lưu ý: Một số nền tảng có thể hỗ trợ thêm Miền Intel VMD ngoài chipset, không được bao gồm trong tính toán ở trên. Phiên bản này chủ yếu được sử dụng để khởi động nhằm duy trì các làn CPU PCIe cho các thiết bị hiệu năng cao hơn.

RAID được tích hợp: Intel® Virtual RAID trên CPU

Intel® Virtual RAID trên CPU (Intel® VROC) là giải pháp RAID dành cho doanh nghiệp giúp giải phóng hiệu năng của ổ đĩa thể rắn NVMe. Phần cứng Intel® VMD cho phép Intel® VROC cung cấp RAID có thể boot không cần có HW RAID HBA rời.

Trình điều khiển Intel® VMD và Intel® VROC được phân phối cùng nhau như một phần của ngăn xếp lưu trữ doanh nghiệp thông qua các nhà cung cấp nền tảng. Trong môi trường Windows và Linux, các gói này cung cấp khả năng Quản lý LED và Cắm nóng cho các mảng RAID0, 1, 5 và 10 được đính kèm trực tiếp. Nếu không cần RAID thì Intel® VROC có thể được sử dụng trong chế độ chạy qua để bật chỉ các Miền Intel® VMD.

Trong môi trường VMware, Intel® VMD có thể được sử dụng trong cả vSAN và chế độ lưu trữ đính kèm trực tiếp, với lợi ích bổ sung của RAID1 cho khối lượng khởi động dự phòng.

Tìm hiểu thêm về VROC

NVMe cho HCI: Intel® VMD Direct Assign

Khi các trung tâm dữ liệu hiện đại hóa tiếp tục chuyển đổi kiến trúc Cơ sở hạ tầng siêu hội tụ (HCI), các công cụ mới là cần thiết để hỗ trợ các nền tảng nhằm có được mật độ và hiệu năng cao hơn. Intel® VMD Direct Assign cho phép gán trực tiếp Miền Intel® VMD cho một máy ảo, hoàn toàn bỏ qua hypervisor, để giảm độ trễ lưu trữ và tăng băng thông. Hệ điều hành Máy khách kế thừa chức năng chính của Intel® VMD cho phép triển khai HCI tận dụng hiệu năng lưu trữ NVMe trong khi vẫn duy trì chức năng lưu trữ và ảo hóa cần thiết.

Xem thông tin tóm tắt về sản phẩm