Chuyển triển khai trung tâm dữ liệu về phía trước, nhanh hơn

Tự tin đẩy nhanh các dự án trung tâm dữ liệu với Giải pháp Intel® Select — các cấu hình tối ưu hóa khối lượng công việc được Intel kiểm tra và xác minh về hiệu suất và độ tin cậy.