Tối đa hóa thời gian hoạt động của máy chủ với Công nghệ Intel® Run Sure

Khả năng phục hồi nền tảng mạnh mẽ nhằm duy trì các khối lượng công việc quan trọng.

Các ứng dụng chính

Khối lượng công việc đặt trọng tâm ở nhiệm vụ sẽ được hưởng lợi từ Công nghệ Intel® Run Sure bao gồm:

  • Xử lý hoạt động kinh doanh (các ứng dụng ERP, CRM, OLTP)
  • Có trong bộ nhớ
  • Phân tích/khai thác dữ liệu
  • Lưu trữ dữ liệu/kho dữ liệu cục bộ

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Không hệ thống máy tính nào có thể mang lại độ tin cậy, độ khả dụng hay khả năng bảo trì tuyệt đối. Cần có bộ xử lý Intel® Xeon® với Công nghệ Intel® Run Sure. Các tính năng về độ tin cậy tích hợp sẵn trên các bộ xử lý Intel® nhất định có thể yêu cầu thêm phần mềm, phần cứng, dịch vụ bổ sung và/hoặc kết nối internet. Kết quả có thể khác nhau tùy theo cấu hình. Liên hệ với nhà sản xuất hệ thống của bạn để biết thêm chi tiết.