Tối đa hóa thời gian hoạt động của máy chủ với Công nghệ Intel® Run Sure

Khả năng phục hồi nền tảng mạnh mẽ nhằm duy trì các khối lượng công việc quan trọng.

Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum và Gold nâng cao độ tin cậy

Đối với nhiều doanh nghiệp, chỉ một giờ máy chủ không hoạt động ngoài kế hoạch cũng có thể tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của họ. Bạn có thể giảm tần suất và chi phí khi máy chủ ngừng hoạt động, đồng thời giúp bảo vệ nguyên vẹn của dữ liệu quan trọng với Công nghệ Intel® Run Sure.1 Tập hợp gồm các tính năng về độ tin cậy, độ khả dụng và khả năng bảo trì (RAS) nâng cao này làm tăng khả năng phục hồi cho bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon®, giúp đảm bảo thời gian hoạt động cao nhất để xử lý các khối lượng công việc quan trọng nhất của bạn.

Các ứng dụng chính

Khối lượng công việc đặt trọng tâm ở nhiệm vụ sẽ được hưởng lợi từ Công nghệ Intel® Run Sure bao gồm:

  • Xử lý hoạt động kinh doanh (các ứng dụng ERP, CRM, OLTP)
  • Có trong bộ nhớ
  • Phân tích/khai thác dữ liệu
  • Lưu trữ dữ liệu/kho dữ liệu cục bộ

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Không hệ thống máy tính nào có thể mang lại độ tin cậy, độ khả dụng hay khả năng bảo trì tuyệt đối. Cần có bộ xử lý Intel® Xeon® với Công nghệ Intel® Run Sure. Các tính năng về độ tin cậy tích hợp sẵn trên các bộ xử lý Intel® nhất định có thể yêu cầu thêm phần mềm, phần cứng, dịch vụ bổ sung và/hoặc kết nối internet. Kết quả có thể khác nhau tùy theo cấu hình. Liên hệ với nhà sản xuất hệ thống của bạn để biết thêm chi tiết.