Tối đa hóa thời gian hoạt động của máy chủ với Công nghệ Intel® Run Sure

Khả năng phục hồi nền tảng mạnh mẽ nhằm duy trì các khối lượng công việc quan trọng.

Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum và Gold nâng cao độ tin cậy

Đối với nhiều doanh nghiệp, chỉ một giờ máy chủ không hoạt động ngoài kế hoạch cũng có thể tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của họ. Bạn có thể giảm tần suất và chi phí khi máy chủ ngừng hoạt động, đồng thời giúp bảo vệ nguyên vẹn của dữ liệu quan trọng với Công nghệ Intel® Run Sure.1 Tập hợp gồm các tính năng về độ tin cậy, độ khả dụng và khả năng bảo trì (RAS) nâng cao này làm tăng khả năng phục hồi cho bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon®, giúp đảm bảo thời gian hoạt động cao nhất để xử lý các khối lượng công việc quan trọng nhất của bạn.

Công nghệ Intel® Run Sure nâng cao trên Bộ xử lý Intel® Xeon® Có Thể Mở Rộng

Tăng Khả năng Phục hồi của Hệ thống

Công nghệ Intel® Run Sure trên Bộ xử lý Intel® Xeon® Có Thể Mở Rộng gồm có các tính năng RAS nâng cao mới, chẳng hạn như Phục Hồi dựa trên Lỗi Kiểm Tra Máy Cục Bộ (hoặc Phục Hồi Kiến Trúc Kiểm Tra Máy Nâng Cao thế hệ thứ 3), được thiết kế để cải thiện khả năng phục hồi MCA và tăng thời gian hoạt động của hệ thống. Công nghệ này giúp ngăn chặn trường hợp nghiêm trọng, khi xảy ra nhiều lỗi có thể phục hồi gần nhau.

Bảo vệ Dữ liệu Quan trọng

Những cải tiến mới trong việc khắc phục lỗi bộ nhớ, một tính năng mới có trên bộ xử lý Intel® Xeon® Có Thể Mở Rộng, không còn phải đánh đổi giữa hiệu năng tối ưu và bảo vệ bộ nhớ, giúp bảo vệ dữ liệu của bạn.

Giảm Thời gian Ngừng hoạt động Bất ngờ

Công nghệ Intel® Run Sure có Công nghệ Hệ Thống Có Khả Năng Hồi Phục vốn sẽ tích hợp bộ xử lý, chương trình cơ sở và các lớp phần mềm để giúp chẩn đoán những lỗi nghiêm trọng, chặn lỗi và tự động phục hồi để giữ cho máy chủ luôn hoạt động.

Tăng tính Toàn vẹn Dữ liệu

Một nhóm tính năng khác, Công nghệ bộ nhớ có khả năng hồi phục, giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong hệ thống con của bộ nhớ. Điều này sẽ giúp hệ thống chạy một cách tin cậy trong thời gian dài, giảm nhu cầu gọi dịch vụ trung gian.

Giảm Chi phí

Ngoài việc giảm thiểu nguy cơ mất thu nhập cũng như giảm thiểu chi phí dịch vụ và bảo trì từ thời gian ngừng hoạt động bất ngờ của máy chủ, Công nghệ Intel® Run Sure còn giúp bảo vệ doanh nghiệp của bạn tránh được những tình huống tốn kém chi phí vốn có thể làm tổn hại danh tiếng của doanh nghiệp, phát sinh hậu quả pháp lý của chính phủ, hoặc cả hai.

Các ứng dụng chính

Khối lượng công việc đặt trọng tâm ở nhiệm vụ sẽ được hưởng lợi từ Công nghệ Intel® Run Sure bao gồm:

  • Xử lý hoạt động kinh doanh (các ứng dụng ERP, CRM, OLTP)
  • Có trong bộ nhớ
  • Phân tích/khai thác dữ liệu
  • Lưu trữ dữ liệu/kho dữ liệu cục bộ

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Không hệ thống máy tính nào có thể mang lại độ tin cậy, độ khả dụng hay khả năng bảo trì tuyệt đối. Cần có bộ xử lý Intel® Xeon® với Công nghệ Intel® Run Sure. Các tính năng về độ tin cậy tích hợp sẵn trên các bộ xử lý Intel® nhất định có thể yêu cầu thêm phần mềm, phần cứng, dịch vụ bổ sung và/hoặc kết nối internet. Kết quả có thể khác nhau tùy theo cấu hình. Liên hệ với nhà sản xuất hệ thống của bạn để biết thêm chi tiết.