Máy tính luôn sẵn sàng hiện đã có mặt

Giải phóng sức mạnh của máy tính bất cứ khi nào bạn cần, từ bất cứ nơi nào.