Cách mạng hóa bộ nhớ và bộ lưu trữ

Chúng tôi đang thay đổi thế cuộc bằng sự kết hợp độc đáo giữa các khối dựng phối hợp với nhau nhằm mang lại hiệu năng chưa từng có và các khả năng điện toán mới ở đa dạng thị trường.

Intel FAB 11x biến điều không thể thành có thể

Công nghệ Intel® Optane™, sự đổi mới mang tính cách mạng về bộ nhớ và bộ lưu trữ của Intel, được thiết kế với sự kết hợp đột phá giữa độ bền, hiệu năng cao ổn định và độ trễ thấp, nhằm mang đến những khả năng điện toán mới cho nhiều thị trường khác nhau.

Xem video

Giành chiến thắng trong cuộc truy tìm bộ lưu trữ nhanh hơn

Tìm hiểu lý do khiến công nghệ Intel® Optane™ trở thành nền tảng để xử lý và trích xuất ý nghĩa trong thời đại bùng nổ phát triển dữ liệu.

Xem video