Công cụ mang đến sức mạnh cho Intel® Active Management Technology

Tải về kiến trúc tham khảo Intel® Active Management Technology

Tìm hiểu cách thức các tổ chức CNTT sử dụng Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) và Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) để tiếp cận những thiết bị bên ngoài tường của lửa công ty và trong môi trường hoạt động bằng đám mây,giúp giải quyết những thử thách ngày nay dù thiết bị được đặt ở đâu.

Tải về kiến trúc tham khảo Intel® AMT

Thiết lập môi trường thử nghiệm Intel® Active Management Technology

Dùng thử Intel® AMT trong phòng thí nghiệm bằng cách làm theo các bước nhanh chóng và đơn giản dưới đây.

Xem video thiết lập Intel® AMT

Dễ dàng quản lý thiết bị trên quy mô lớn

Tìm hiểu thông tin hỗ trợ,đặc điểm sản phẩm,nội dung nổi bật,nội dung tải về và nhiều thông tin khác về Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS).

Tải về hướng dẫn triển khai Intel® SCS

Thết lập Intel® Active Management Technology

Tải về phần mềm cấu hình phù hợp để bạn có thể triển khai Intel® AMT.Hỗ trợ hoạt động triển khai mới với Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) hoặc hoạt động triển khai hiện tại với Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS).

Tải về phần mềm Intel® SCS ›

Tải về phần mềm Intel® EMA

Nhận hỗ trợ chuyên môn

Tìm hiểu thông tin hỗ trợ,đặc điểm sản phẩm,nội dung nổi bật,nội dung tải về và nhiều thông tin khác về Intel® Active Management Technology.

Nhận hỗ trợ ngay

Chứng nhận cung cấp cho Intel® AMT


Tài nguyên trong phần này có thể được dùng làm tài liệu tham khảo để giúp bạn mua chứng nhận cung cấp.

Chứng nhận nhà cung cấp hỗ trợ Intel® AMT

Comodo*

Cách mua và cài đặt chứng nhận Comodo* để cấu hình Intel® AMT từ xa,có hướng dẫn từng bước.

Tải xuống ngay

DigiCert*

Cách mua và cài đặt chứng nhận DigiCert* để cấu hình Intel® AMT từ xa,có hướng dẫn từng bước.

Tải xuống ngay

Entrust*

Cách mua và cài đặt chứng nhận Entrust* để cấu hình Intel® AMT từ xa,có hướng dẫn từng bước.

Tải xuống ngay

GoDaddy*

Cách mua và cài đặt chứng nhận GoDaddy* để cấu hình Intel® AMT từ xa,có hướng dẫn từng bước.

Tải xuống ngay