Đa nhiệm với Công nghệ siêu phân luồng Intel®

Công nghệ siêu phân luồng Intel® cho phép các bộ xử lý Intel® Core™ thực hiện được đồng thời nhiều tác vụ.