Intel® HD Graphics and Intel® Iris™ Graphics

Đồ họa HD Intel® và công nghệ đồ họa Iris™ cung cấp trải nghiệm hình ảnh liền mạch mà không cần card bổ sung, bao gồm chất lượng cao hình ảnh trò chơi siêu việt, xem video HD rực rỡ và tăng tốc độ cũng như hiệu năng chung.