Chuyển phát nhanh, bảo vệ và bảo mật dữ liệu với chi phí phải chăng

Đó là gì?

Chỉ lệnh mới Intel® AES (Intel® AES-NI) là tập chỉ lệnh mã hóa mới, giúp cải tiến thuật toán của Chuẩn mã hóa nâng cao (AES) và tăng tốc độ mã hóa dữ liệu ở dòng bộ xử lý Intel® Xeon® và dòng bộ xử lý Intel® Core™.

Bao gồm bảy chỉ lệnh mới, Intel® AES-NI mang đến cho bạn môi trường CNTT nhanh hơn, thực hiện bảo vệ dữ liệu và bảo mật tốt hơn với chi phí phải chăng, khiến cho việc mã hóa diện rộng trở nên khả thi ở những lĩnh vực mà trước đây chưa thực hiện được.

Giá trị kết hợp: Công Nghệ Bảo Vệ Dữ Liệu Intel® (Intel® DPT)
với AES-NI và khóa bảo mật

Mật mã là nền tảng cho việc bảo vệ dữ liệu, và mật mã dựa trên:

1. Thuật toán tốt, tức là AES, và

2. Khóa tốt, tức là những số ngẫu nhiên được chọn tốt.

Intel® AES-NI và Chỉ lệnh khóa bảo mật Intel® ›

Bộ tạo số ngẫu nhiên kỹ thuật số Intel® (DRNG) ›

Lý do tại sao Intel® AES-NI lại quan trọng

Mã hóa thường xuyên là cách thức tốt nhất để bảo vệ các dữ liệu kinh doanh quan trọng, và AES là tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất khi bảo vệ dữ liệu lưu thông trên mạng, dữ liệu cá nhân, và cơ sở hạ tầng CNTT của công ty.

Với các tiến bộ gần đây trong điện toán đám mây, trong đó thông tin cá nhân hoặc thông tin quan trọng về mặt kinh doanh sẽ rời bỏ môi trường CNTT truyền thống, nên một tiêu chuẩn mã hóa an toàn hơn và có thể sử dụng rộng rãi hơn như AES-NI và cơ chế tăng tốc như Intel® AES-NI là hết sức cần thiết.

May mắn thay, AES là một chuẩn mã hóa được triển khai rộng rãi khi bảo vệ dữ liệu lưu thông trên mạng, dữ liệu cá nhân, và cơ sở hạ tầng CNTT công ty; và Intel® AES-NI có thể được sử dụng để tăng tốc mã hóa theo AES. Với các phương án lựa chọn mạnh mẽ, linh hoạt với giá cả vừa phải đó, Intel® AES-NI có thể giúp cho doanh nghiệp của bạn phát triển mà không phải lo lắng về các mối đe dọa ngày càng nhiều.

Bằng cách đưa một số các bước phụ mạnh mẽ của thuật toán AES vào phần cứng, Intel® AES-NI củng cố và gia tăng tốc độ thi hành ứng dụng AES.

Bảy chỉ lệnh mới kết hợp với Intel® AES-NI gia tăng tốc độ mã hóa và giải mã và cải tiến cách phát sinh mã và xử lý ma trận, tất cả đồng thời hỗ trợ trong thực hiện chỉ lệnh carry-less multiplication (nhân không nhớ).

Điều này sẽ giúp giảm bớt các lo lắng về hiệu quả của ứng dụng thường gặp khi xử lý mật mã bằng phương pháp truyền thống và cung cấp khả năng giữ gìn an ninh cao hơn bằng cách xử lý các cuộc tấn công AES trên kênh phụ thường gặp trong các phương pháp tra bảng bằng phần mềm truyền thống.

Thông tin thêm

Cách thức Intel® AES-NI bảo vệ dữ liệu của bạn

Intel® AES-NI cung cấp những chỉ lệnh mới vốn sẽ làm tăng tốc độ mã hóa doanh nghiệp và cung cấp hiệu năng, bảo mật tốt hơn cùng nhiều thứ khác.

Xem minh họa

Bảo vệ Dữ liệu

Bao gồm những chỉ lệnh mới của Intel® AES, mô hình sử dụng, cải tiến hiệu năng, và thư viện mật mã.

Đọc báo cáo chi tiết