Công nghệ Intel® Deep Link

Khai thác sức mạnh của CPU và GPU Intel® để mở ra các tầm cao hiệu suất và hiệu năng mới với công nghệ Intel® Deep Link. Ghép nối một số bộ xử lý Intel® Core™ với đồ họa Intel® Arc™ và gặt hái những lợi ích được hỗ trợ bởi công nghệ Intel® Deep Link trên nhiều khối lượng công việc khác nhau.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Yêu cầu Trung tâm Điều khiển Intel® Arc™, để bật, tải xuống tại www.intel.com/arc/software.

2

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex.

3

Tính năng chỉ áp dụng cho nền tảng di động.

4

Intel không kiểm soát hay kiểm định dữ liệu của bên thứ ba. Bạn nên tham khảo các nguồn khác để đánh giá tính chính xác.

5

'Vượt trội' so với thế hệ trước.