Cho phép kiểm soát nâng cao mang lại hiệu năng của bộ xử lý

Tinh chỉnh hiệu năng với công nghệ Intel® Adaptix™.