Lấy cảm hứng từ đám mây. Tối ưu hóa lưu trữ.

Ổ đĩa thể rắn 3D NAND QLC 144 lớp đầu tiên của Intel dành cho Trung tâm dữ liệu

Tại sao Công nghệ NAND QLC lại phù hợp để sử dụng chính

Trong ổ đĩa thể rắn 3D NAND QLC dành cho trung tâm dữ liệu của Intel cung cấp hiệu năng độ trễ thấp cần cho khối lượng công việc phổ biến - tất cả các khối lượng công việc đọc nặng hơn trong khi giảm chi phí vận hành.

Đọc tóm lược về công nghệ NAND QLC ›

Hướng dẫn khối lượng công việc: Ổ đĩa thể rắn NAND QLC tối ưu cho khối lượng công việc hiện đại ›

Ổ đĩa thể rắn NAND QLC

Mở rộng Vai trò Lãnh đạo NAND của Intel

Jonmichael Hands, Nhà Quy hoạch Chiến lược & Quản lý Sản phẩm Intel Cấp cao, giới thiệu về Ổ đĩa thể rắn Intel® P5510 và Ổ đĩa thể rắn Intel® P5316. Các sản phẩm trung tâm dữ liệu 144 lớp tăng tốc khối lượng công việc lưu trữ đám mây và tối ưu hóa lưu trữ ấm.

Ổ đĩa thể rắn NAND TLC