Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Ứng dụng được chứng nhận

Được tối ưu hóa cho nhiều loại ứng dụng của nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV), dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 cung cấp phần hiệu năng máy trạm cấp cơ bản và phần hình ảnh mà trước đây ngoài tầm với, đến với nhà thiết kế, kỹ sư và nhà sáng tạo đa phương tiện. Và với các chức năng đồ họa dựng sẵn, nhà thiết kế không còn cần đến card đồ họa hay card video rời nữa.

Xem chứng chỉ dành cho các ứng dụng trong lĩnh vực được máy tính hỗ trợ như thiết kế, kỹ thuật và sáng tạo nội dung kỹ thuật số vốn được chính thức hỗ trợ bởi dòng bộ xử lý Intel Xeon E3.

Hệ thống của bạn có được cập nhật không? Tự động phát hiện và cài đặt các cập nhật trình điều khiển liên quan, với Tiện ích cập nhật trình điều khiển Intel® (Intel® DUU) để cập nhật nhanh và dễ dàng.

Đồ họa HD Intel® P530

Đồ họa

Trình điều khiển

Bộ xử lý

Nền tảng OEM

Đồ họa HD Intel® P530

(trước đây là Skylake)

Tải xuống trình điều khiển

Bộ xử lý Intel Xeon E3 1275/1245/1225 V5

Thiết bị di động: Bộ xử lý Intel Xeon E3-1535M V5, E3-1505M V5

 

Công ty

Ứng dụng

Hệ điều hành

Vấn đề đã biết

AutoDesk

AutoCAD* 2015, 2016

Windows* 7, Windows 8.1

 

 

Inventor* 2015, 2016

Windows 7, Windows 8.1

 

Bentley

Microstation* V8i

Windows 7, Windows 8.1

 

Dassault Systèmes

SolidWorks* 2015

Windows 8.1, Windows 10

 

 

SolidWorks 2016

Windows 10

 

Siemens

Solid Edge*

Windows 7, Windows 8.1

 

 

NX* 9/10

Windows 7, Windows 8.1

 

 

TcVis*

Windows 7, Windows 8.1

 

Adobe

After Effects* CC 2015

Windows 7, Windows 8.1

 

 

Photoshop* CC 2015

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

 

Đồ họa Intel® Iris™ Pro P6300*

*xem cấu hình từ xa được định nghĩa bên dưới

Đồ họa

Trình điều khiển

Máy chủ

Nền tảng OEM

Đồ họa Intel® Iris™ Pro P6300

(trước đây là Broadwell)

Tải xuống trình điều khiển

Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1285L v4 

HP Moonshot Server m710p*

Supermicro Microblade/Microcloud*

Công ty

Ứng dụng

Hệ điều hành

Vấn đề đã biết

AutoDesk

AutoCAD* 2015, 2016

Windows* 8.1

 

 

Inventor* 2015, 2016

Windows 8.1

 

Dassault Systèmes

SolidWorks* 2015, 2016

Windows 8.1

 

Siemens

NX* 9/10

Windows 8.1

 

 

TcVis*

Windows 8.1

 

*Cấu hình từ xa

Hypervisor

VDI

HĐH

Chế độ đồ họa

Citrix XenServer* 6.5 SP1

Citrix XenDesktop 7.6

Windows* 8.1 64 bit

Gốc, chuyển qua GPU