Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® WiFi HotSpot Assistant

Wi-Fi connectivity at the speed of life

Overview

Experience the power of instant connectivity to millions of free and paid Wi-Fi hotspots worldwide with Intel® WiFi HotSpot Assistant1, exclusively available only on Intel® wireless products. Your Ultrabook™ auto-connects to Wi-Fi hotspots in the Easy WiFi Network* as you roam—no more annoying manual login process at each hotspot. After accepting one-time only terms and conditions (T&C), your Internet connections are automatic as you roam. Combine with Intel® Smart Connect Technology2, and your email, social networks, news, and more are automatically refreshed, even as your Ultrabook™ sleeps.

Get Wi-Fi Smart >

Wireless product support >

Features and Benefits

   

Instant connectivity to hotspots worldwide

No user information, no registration, no web-based security or authentication required when your system detects a Wi-Fi hotspot within the Easy WiFi Network* database

Simple auto-connect

Easy access to searchable map showing Easy WiFi Network hotspots.

Bypass annoying hotspot logins

A simple, one-time terms and conditions (T&C) login on the Easy Wi-Fi Network opens up millions of free and paid hotspots worldwide. Connect even if you have never joined the network.

Easy, cloud-based account management

After first-time provisioning, the client periodically and securely retrieves the Easy WiFi Network database and software when connected to the Internet.

Video Liên Quan

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Công cụ Hỗ trợ Hotspot WiFi Intel® yêu cầu có bộ điều hợp không dây Intel. Kiểm tra với nhà sản xuất máy tính để biết chi tiết.

2

Công nghệ Kết nối Thông minh Intel® cần dùng bộ xử lý Intel®, phần mềm Intel® và bản cập nhật BIOS, bộ điều hợp không dây Intel® và kết nối Internet. Có thể yêu cầu bộ nhớ thể rắn hoặc ổ đĩa tương đương. Kết quả của bạn có thể thay đổi, tùy theo cấu hình hệ thống. Liên hệ nhà sản xuất hệ thống của bạn để biết thêm thông tin.