• <Xem thêm trên Intel.com

Intel Enterprise Class WLAN Solutions

Intel® Centrino® Wi-Fi products combined with Intel® Core™ and Intel® Core™ vPro™ processors and industry-leading security and manageability technologies deliver enterprise-class mobility solutions. Together, they are a smart investment for your business.

Features and benefits
Intel® vPro™ Technology Enables enterprise IT to take advantage of intelligent platform security and manageability capabilities for WLAN laptop clients to deliver cost savings and control.
Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) Delivers enhanced security and improved remote manageability of WLAN laptop clients to discover assets, heal systems regardless of OS, and protect against malicious attacks.
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) Provides laptop security technology built into select Intel® Core™ and Intel® Core™ vPro™ processors to help you secure mobile assets. If a laptop is lost or stolen, it shuts down, becoming useless to thieves.
Intel® PROSet/Wireless Enterprise Software Combines an easy-to-use client interface with advanced IT tools to manage wireless profiles and enforce corporate network policies including IT Administrator Tool, Profile Migration, Adapter Switching, and client support tools.
Intel® Wireless Display Share a presentation wirelessly from your laptop quickly and easily on HDTV. No passing display cable or complex multi-display switching.
Intel® Centrino Wireless Performance Intel’s dual-band, 2x2, and 3x3 Wi-Fi adapters delivers faster, farther, and more consistent connectivity.

Additional information: 1 2

Product information

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Hiển thị Không dây Intel® yêu cầu một máy tính xách tay sử dụng Intel® tương thích, một bộ chuyển đổi TV của bên thứ ba có tính năng Hiển thị Không dây Intel® và một TV có đầu vào HDMI hoặc AV composite. Máy tính xách tay tương thích yêu cầu CPU họ Intel® Core™ lựa chọn. Để xem danh sách yêu cầu đầy đủ, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-wireless-display.html. Nội dung yêu cầu bảo vệ đầu ra, như phát lại phim Blu-ray và DVD, không được hỗ trợ. Hãy kiểm tra với nhà sản xuất máy tính để biết chi tiết cụ thể.

2. Dựa trên mức tối đa theo lý thuyết được cho phép bởi việc triển khai 802.11n 3x3 với 3 dòng không gian kết hợp với một Điểm Truy cập 3 dòng không gian. Công suất và/hoặc phạm vi không dây thực tế sẽ thay đổi tùy thuộc vào hệ điều hành, cấu hình phần cứng và phần mềm cụ thể của bạn. Kiểm tra với nhà sản xuất máy tính để biết thêm chi tiết.