Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Experience 802.11ac Wi-Fi in 90 Seconds

Deliver richer experiences to more users and devices using 802.11ac Wi-Fi devices powered by Intel® Dual Band Wireless-AC, offering up to three times faster speeds than previous generations.