Tech Tips - What is Ultrabook

Xem những gì sẽ diễn ra khi Bếp Trưởng Công Nghệ giải thích về Ultrabook™. Được tạo bởi các bộ xử lý Intel® Core™ Thông Minh Rõ Rệt, Ultrabook™ là một loại máy mới đáp ứng siêu nhanh, cực kỳ đặc sắc, cực kỳ thời trang, dày không đến một inch và khởi động trong nháy mắt. Chúng là sự kết hợp tối ưu giữa hiệu năng xử lý và các khả năng thông minh mà bạn hằng mong đợi—dễ dàng mang theo và kiểu dáng mà bạn muốn.1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Công nghệ Khởi động Nhanh Intel® cần có một bộ xử lý Intel®, phần mềm Intel® và cập nhật BIOS cũng như Ổ Lưu trữ Thể Rắn của Intel® (Intel® SSD). Kết quả của bạn có thể thay đổi, tùy theo cấu hình hệ thống. Liên hệ nhà sản xuất hệ thống của bạn để biết thêm thông tin.