Nhà Thiết Kế kiêm người sáng lập Clae, Sung Choi đến Châu Á để thiết kế và tìm kiếm nguồn vật liệu cho doanh nghiệp giày dép của anh. Trong cuộc sống di động đầy xáo trộn của anh, chiếc Ultrabook nhỏ gọn và nhẹ nhàng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cả công việc kỹ thuật lẫn thiết kế. Để tìm hiểu thêm về Ultrabook™ xin xem tạiwww.intel.com/ultrabook