Susannah Vila Social Innovator

Nhà Cải cách Xã Hội, Susannah Vila đi lại liên miên, cô thường đến những điểm nóng trên thế giới như Cairo và Sri Lanka. Chúng tôi gặp cô ở Mexico City rồi theo cô đến San Francisco, tại đây cô sẽ gặp những nhà hoạt động xã hội để kết nối họ với những phương tiện công nghệ phù hợp nhất với phong trào hoạt động xã hội của họ. Để tìm hiểu thêm về máy Ultrabook™ xin xem tạiwww.intel.com/ultrabook.