Intel thắp sáng màn đêm với 500 thiết bị drone 'Shooting Stars'

Lắng nghe các chuyên gia từ Cuộc trình diễn ánh sáng của Intel nói về thiết bị drone mới nhất của Intel với tên gọi Shooting Star (Sao băng), một thiết bị bay quadcopter (4 cánh quạt) tích hợp cả hệ thống điện toán, liên lạc, cảm biến và công nghệ đám mây trong một cuộc trình diễn ánh sáng phá kỷ lục thế giới với 500 thiết bị drone.