Máy tính bảng với Hiệu năng nhanh như chớp. Tìm kiếm Intel Inside®.

Điện toán máy tính bảng

Công cụ

 

2 trong 1: là máy tính bảng khi bạn muốn, là máy tính xách tay khi bạn cần.

  • Không phải đánh đổi

    Bây giờ bạn không phải lựa chọn nữa. Hãy làm việc và giải trí trên cùng một thiết bị tuyệt vời.

  • Hiệu năng đầy đủ

    Trải nghiệm hiệu năng cấp Intel, thời lượng pin vượt trội, sức mạnh của máy tính xách tay cùng với sự linh hoạt của máy tính bảng.

  • Thật sự linh động

    Thật sự linh động

  • Tìm hiểu thêm