Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

The Right Touch for Windows* 8 Tablets: Choosing Among Intel® Processors

At both work and play, computer usage models demand increasing mobility, performance, and convenience. Users want inspiring new devices tailored to their needs, with the flexibility to handle a rainbow of tasks. And they want to use familiar tools and applications. The latest Intel® architecture-based platforms for tablet PCs are an excellent fit for the many dimensions of our digital lives.

Video Liên Quan