Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Ethernet Solution Offers High Number of Ports

The document describes the Intel® Ethernet Switch FM5224, which supports 1GbE, 2.5GbE, 10GbE, and 40GbE interfaces. The switch can manage up to 72 2.5GbE Ethernet ports along with 8 10GbE or 2 40GbE uplinks.

The Intel® technology also supports features for high-performance switching environments, including low latency, scalability, L3 routing, priority flow control, and enhanced transmission selection.

Read the full Intel® Ethernet Solution Offers High Number of Ports Product Brief.

Video Liên Quan