Công nghệ và sản phẩm lưu trữ Intel®

 

Nội dung liên quan

  • Bộ xử lý Intel® Xeon® và Nền tảng lưu trữ ảo Hitachi*
  • Danh mục SW giải pháp lưu trữ Intel
  • Trường Đại học São Paulo triển khai dự án điện toán đám mây lớn nhất khu vực
  • Mọi việc đâu vào đấy cho các chuyên gia phục hồi của Mỹ
  • Lưu trữ dựa trên bộ xử lý Intel® Xeon® giúp HURL tăng tính hiệu quả của nhân viên lên 75 phần trăm
  • Kho lưu trữ đối tượng lớn được Intel® hỗ trợ
  • Hitachi UCP* với bộ xử lý Intel® Xeon®
  • Quản lý các dịch vụ sao lưu
  • Đọc thêm

Cộng đồng CNTT cổng mở