• <Xem thêm trên Intel.com

Intel và MayaFit*

Một huấn luyện viên cá nhân kỹ thuật số

MayaFit* là máy tập thể dục kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới, mang lại lợi ích của một huấn luyện viên cá nhân cho tất cả mọi người tại trung tâm thể dục

Thảo Luận