• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Solid-State Drive 530 Series M.2 Form Factor: Spec

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống