SSD Intel® dòng DC S3700

Kinh ngạc liên tục

Hỗ trợ các ứng dụng cần tốc độ nhập/xuất với SSD cho trung tâm dữ liệu

Đảm bảo thời gian phản hồi lệnh nhanh chóng và nhất quán với mức tiêu thụ điện năng thấp, Ổ đĩa thể rắn Intel® cho trung tâm dữ liệu dòng S3700 mang lại hiệu năng vượt trội với hiệu năng đọc ngẫu nhiên 4 KB của tối đa 75.000 thao tác nhập/xuất mỗi giây (IOPS)1 và hiệu năng ghi 4 KB của tối đa 36.000 IOPS1 đồng tời giảm chi phí năng lượng tổng thể. Ngoài hiệu năng hiệu quả, SSD Intel® dòng DC S3700 bảo vệ chống mất và hỏng dữ liệu với khả năng bảo mật đầy đủ từ đầu đến cuối.

Đọc toàn bộ tóm lược sản phẩm >

Đọc thông số kỹ thuật sản phẩm >

Thông số kỹ thuật sản phẩm2

Dung lượng

Đọc tuần tự

(lên đến)3

Ghi tuần tự

(lên đến)3

Đọc 4 KB ngẫu nhiên

(lên đến)4

Ghi 4 KB ngẫu nhiên

(lên đến)5

Kiểu hình thức
800 GB 500 MB/s 460 MB/s 75.000 IOPS 36.000 IOPS SATA 2,5 inch
400 GB 500 MB/s 460 MB/s 75.000 IOPS 36.000 IOPS SATA 2,5 inch
200 GB 500 MB/s 365 MB/s 75.000 IOPS 32.000 IOPS SATA 2,5 inch
100 GB 500 MB/s 200 MB/giây 75.000 IOPS 19.000 IOPS SATA 2,5 inch
400 GB 500 MB/s 460 MB/s 75.000 IOPS 36.000 IOPS 1,8 inch SATA
200 GB 500 MB/s 365 MB/s 75.000 IOPS 29.000 IOPS 1,8 inch SATA

Video Liên Quan

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Dựa trên Đặc điểm kỹ thuật Sản phẩm của Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3700.

2

Những bài kiểm tra ghi nhận hiệu năng của các thành phần dựa trên một bài kiểm tra đặc thù, trong những hệ thống cụ thể. Các khác biệt về phần cứng, phần mềm hoặc cấu hình sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng thực tế. Hãy tham khảo các nguồn thông tin khác để đánh giá hiệu năng khi bạn đang có ý định mua. Để biết thêm thông tin đầy đủ về kết quả hiệu năng và định chuẩn, hãy ghé http://www.intel.com/performance.

 

3

Hiệu năng thay đổi theo năng lực.

4

Hiệu suất được đo bằng cách sử dụng Iometer* với độ sâu hàng đợi bằng 32.

5

Hiệu năng ghi 4 KB ngẫu nhiên sử dụng một SSD mới.