Hỗ trợ các ứng dụng cần tốc độ nhập/xuất với SSD cho trung tâm dữ liệu

Đảm bảo thời gian phản hồi lệnh nhanh chóng và nhất quán với mức tiêu thụ điện năng thấp, Ổ đĩa thể rắn Intel® cho trung tâm dữ liệu dòng S3700 mang lại hiệu năng vượt trội với hiệu năng đọc ngẫu nhiên 4 KB của tối đa 75.000 thao tác nhập/xuất mỗi giây (IOPS)1 và hiệu năng ghi 4 KB của tối đa 36.000 IOPS1 đồng tời giảm chi phí năng lượng tổng thể. Ngoài hiệu năng hiệu quả, SSD Intel® dòng DC S3700 bảo vệ chống mất và hỏng dữ liệu với khả năng bảo mật đầy đủ từ đầu đến cuối.

Đọc toàn bộ tóm lược sản phẩm >

Đọc thông số kỹ thuật sản phẩm >

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Dung lượng

Đọc tuần tự

(lên đến)2

Ghi tuần tự

(lên đến)2

Đọc 4 KB ngẫu nhiên

(lên đến)3

Ghi 4 KB ngẫu nhiên

(lên đến)4

Kiểu hình thức
800 GB 500 MB/s 460 MB/s 75.000 IOPS 36.000 IOPS SATA 2,5 inch
400 GB 500 MB/s 460 MB/s 75.000 IOPS 36.000 IOPS SATA 2,5 inch
200 GB 500 MB/s 365 MB/s 75.000 IOPS 32.000 IOPS SATA 2,5 inch
100 GB 500 MB/s 200 MB/giây 75.000 IOPS 19.000 IOPS SATA 2,5 inch
400 GB 500 MB/s 460 MB/s 75.000 IOPS 36.000 IOPS 1,8 inch SATA
200 GB 500 MB/s 365 MB/s 75.000 IOPS 29.000 IOPS 1,8 inch SATA

Video Liên Quan

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Dựa trên Đặc điểm kỹ thuật Sản phẩm của Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3700.

2

Hiệu năng thay đổi theo năng lực.

3

Hiệu suất được đo bằng cách sử dụng Iometer* với độ sâu hàng đợi bằng 32.

4

Hiệu năng ghi 4 KB ngẫu nhiên sử dụng một SSD mới.