Ổ đĩa thể rắn Intel® SSD DC S3500 Series

Kinh ngạc liên tục

Hiệu năng hàng đầu cho trung tâm dữ liệu

Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng DC S3500 kết hợp hiệu năng đọc nhanh chóng, ổn định với khả năng bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ và mức tiêu thụ điện thấp để cung cấp chất lượng dịch vụ vượt trội cho hội nghị truyền hình, phân tích dữ liệu lớn, hoặc các ứng dụng khách ảo. Độ trễ đọc thấp một cách ổn định ở mức điển hình là 50 µs (tối đa 500 µs trong 99,9 phần trăm thời gian chạy) cùng với mức phân phối chặt chẽ lên đến 75.000 thao tác nhập/xuất mỗi giây (IOPS)1 mang lại SSD hiệu năng cao, đáng tin cậy, hiệu quả, được thiết kế đặc biệt cho việc nâng cấp ứng dụng trung tâm dữ liệu.

Đọc toàn bộ tóm lược sản phẩm >

Đọc thông số kỹ thuật sản phẩm >

Đọc thông số kỹ thuật sản phẩm M.2 >

Đọc thông số kỹ thuật sản phẩm 1.2 TB và 1.6 TB >

Thông số kỹ thuật sản phẩm2

Dung lượng

Đọc tuần tự

(lên đến)3

Ghi tuần tự

(lên đến)3

Đọc 4 KB ngẫu nhiên

(lên đến)4

Ghi 4 KB ngẫu nhiên

(lên đến)5

Kiểu hình thức
80GB 340 MB/s 100 MB/s 70.000 IOPS 7.000 IOPS 1,8 inch
240GB 500 MB/s 260 MB/s 75.000 IOPS 7.500 IOPS 1,8 inch
400GB 500 MB/s 380 MB/s
75.000 IOPS 11.000 IOPS 1,8 inch
800GB 500 MB/s 450 MB/s
75.000 IOPS 11.500 IOPS 1,8 inch
80GB 340 MB/s 100 MB/s 70.000 IOPS 7.000 IOPS 2,5 inch
120GB 445 MB/s 135 MB/s 75.000 IOPS 4.600 IOPS 2,5 inch
160GB 475 MB/s 175 MB/s 75.000 IOPS 7.500 IOPS 2,5 inch
240GB 500 MB/s 260 MB/s 75.000 IOPS 7.500 IOPS 2,5 inch
300GB 500 MB/s 315 MB/s 75.000 IOPS 9.000 IOPS 2,5 inch
480GB 500 MB/s 410 MB/s 75.000 IOPS 11.000 IOPS 2,5 inch
600GB 500 MB/s 410 MB/s 75.000 IOPS 11.000 IOPS 2,5 inch
800GB 500 MB/s 450 MB/s
75.000 IOPS 11.500 IOPS 2,5 inch
1,2TB 500 MB/s 460 MB/s
65.500 IOPS 15.500 IOPS 2,5 inch
1,6TB 500 MB/s 460 MB/s
65.500 IOPS 14.600 IOPS 2,5 inch
80GB 300 MB/s 110 MB/s 67.000 IOPS 8.300 IOPS M.2
120GB 440 MB/s 160 MB/s 67.000 IOPS 12.000 IOPS M.2
340GB 480 MB/giây 355 MB/s 67.000 IOPS 14.500 IOPS M.2

Video Liên Quan

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Dựa trên Thông số kỹ thuật Sản phẩm Dòng Ổ đĩa Thể Rắn Intel® DC S3500.

2

Những bài kiểm tra ghi nhận hiệu năng của các thành phần dựa trên một bài kiểm tra đặc thù, trong những hệ thống cụ thể. Các khác biệt về phần cứng, phần mềm hoặc cấu hình sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng thực tế. Hãy tham khảo các nguồn thông tin khác để đánh giá hiệu năng khi bạn đang có ý định mua. Để biết thêm thông tin đầy đủ về kết quả hiệu năng và định chuẩn, hãy ghé http://www.intel.com/performance.

 

3

Hiệu năng thay đổi theo năng lực.

4

Hiệu suất được đo bằng cách sử dụng Iometer* với độ sâu hàng đợi bằng 32.

5

Hiệu năng ghi 4 KB ngẫu nhiên sử dụng một SSD mới.