Ổ đĩa thể rắn Intel® SSD 530 Series

Loại bỏ sự chậm trễ. Loại bỏ giới hạn

Thế hệ tiếp theo của điện toán tiêu dùng

Với Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 530, máy tính của bạn sẽ đáp ứng các ứng dụng khách đòi hỏi khắt khe nhất của người tiêu dùng và xử lý dễ dàng các nhu cầu đa nhiệm. Với những bộ phận không di chuyển, SSD Intel dòng 530 giảm nguy cơ mất dữ liệu do rung lắc khi vận hành. SSD Intel® dòng 530 được thiết kế đặc biệt cho Ultrabook™ máy tính xách tay tiêu dùng, máy tính để bàn Đa năng, Intel NUC, và các thiết kế nhúng. Ngoài lợi ích hiệu năng mạnh mẽ, SSD Intel SSD dòng 530 cho ra mắt các chế độ sử dụng ít điện mới với tuổi thọ pin dự phòng giống như của điện thoại di động.

Đọc toàn bộ tóm lược sản phẩm >

Đọc thông số kỹ thuật sản phẩm SATA 2,5 inch >

Đọc thông số kỹ thuật sản phẩm mSATA >

Đọc thông số kỹ thuật sản phẩm M.2 >

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Dung lượng

Đọc tuần tự

(lên đến)1

Ghi tuần tự

(lên đến)1

Đọc 4 KB ngẫu nhiên

(lên đến)2

Ghi 4 KB ngẫu nhiên

(lên đến)2

Kiểu hình thức
80GB 540 MB/s 480 MB/giây 24.000 IOPS 80.000 IOPS M.2 (80 mm)
120GB 540 MB/s 480 MB/giây 24.000 IOPS 80.000 IOPS M.2 (80 mm)
180GB 540 MB/s 490 MB/s 41.000 IOPS 80.000 IOPS M.2 (80 mm)
240GB 540 MB/s 490 MB/s 41.000 IOPS 80.000 IOPS M.2 (80 mm)
360GB 540 MB/s 490 MB/s 41.000 IOPS 37.000 IOPS M.2 (80 mm)
80GB 540 MB/s 490 MB/s 24.000 IOPS 80.000 IOPS mSATA
120GB 540 MB/s 480 MB/giây 24.000 IOPS 80.000 IOPS mSATA
180GB 540 MB/s 490 MB/s 41.000 IOPS 80.000 IOPS mSATA
240GB 540 MB/s 490 MB/s 41.000 IOPS 80.000 IOPS mSATA
80GB 540 MB/s 480 MB/giây 24.000 IOPS 80.000 IOPS 2,5”
120GB 540 MB/s 480 MB/giây 24.000 IOPS 80.000 IOPS 2,5”
180GB 540 MB/s 490 MB/s 41.000 IOPS 80.000 IOPS 2,5”
240GB 540 MB/s 490 MB/s 41.000 IOPS 80.000 IOPS 2,5”
360GB 540 MB/s 490 MB/s 45.000 IOPS 80.000 IOPS 2,5”
480GB 540 MB/s 490 MB/s 48.000 IOPS 80.000 IOPS 2,5”

Mua ngay—Dòng ổ đĩa thể rắn Intel® 530


Mua

Video Liên Quan

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Hiệu suất được đo bằng cách sử dụng Iometer* với độ sâu hàng đợi bằng 32.

2

Hiệu suất được đo bằng cách sử dụng Iometer* với độ sâu hàng đợi được cài là 32; các phép đo được thực hiện trên 8 GB phạm vi địa chỉ khối lôgic (LBA).