Ổ đĩa thể rắn Intel® SSD 525 Series

Nhỏ. Nhanh. Hiệu quả

Kiểu hình thức nhỏ, hiệu năng cao, sử dụng ít điện

Cung cấp hiệu năng và mức tiêu thụ điện thấp trong một gói bằng một phần tám kích thước của ổ cứng 2,5 inch, Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 525 tăng tốc hiệu năng PC với hiệu năng đọc ngẫu nhiên lên đến 50.000 thao tác nhập/xuất mỗi giây (IOPS)1 và hiệu năng đọc tuần tự lên đến 550 megabyte mỗi giây (MB/s).2 Kết hợp điều đó với hiệu năng ghi ngẫu nhiên lên đến 80.000 IOPS3 và hiệu năng ghi tuần tự 520 MB/s để giải phóng các ứng dụng đa nhiệm có yêu cầu cao trong máy tính xách tay, các ứng dụng nhúng và nâng cấp máy trạm.

Đọc toàn bộ tóm lược sản phẩm >

Đọc thông số kỹ thuật sản phẩm >

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Dung lượng

Đọc tuần tự

(lên đến)2

Ghi tuần tự

(lên đến)2

Đọc 4 KB ngẫu nhiên

(lên đến)4

Ghi 4 KB ngẫu nhiên

(lên đến)4

Kiểu hình thức
30 GB 500 MB/s 275 MB/s 5.000 IOPS 80.000 IOPS mSATA
60 GB 550 MB/s 475 MB/s 15.000 IOPS 80.000 IOPS mSATA

Video Liên Quan

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Dựa trên Đặc điểm kỹ thuật Sản phẩm của Dòng Ổ đĩa thể rắn Intel® 525.

2

Hiệu suất được đo bằng cách sử dụng Iometer* với độ sâu hàng đợi bằng 32.

3

Hiệu năng được đo bằng cách sử dụng Iometer* với Độ sâu Hàng đợi là 32. Các phép đo được thực hiện trên phạm vi 8 GB địa chỉ khối lôgic (LBA) trên một Ổ đĩa thể rắn đầy.

4

Hiệu suất được đo bằng cách sử dụng Iometer* với độ sâu hàng đợi được cài là 32; các phép đo được thực hiện trên 8 GB phạm vi địa chỉ khối lôgic (LBA).