• <Xem thêm trên Intel.com
Masthead Light

Intel® Solid-State Drive 525 Series

Small. Fast. Efficient.

Intel® Solid-State Drive 525 Series

Intel® Solid-State Drive 525 Series

Offering performance and low-power consumption in a package one-eighth the size of a 2.5-inch hard drive, the Intel® Solid-State Drive 525 Series accelerates PC performance with random reads of up to 50,000 input/output operations per second (IOPS)1 and sequential reads of up to 550 megabytes per second (MB/s)2. Couple that with random write performance of up to 80,000 IOPS3 and sequential writes of 520 MB/s to unleash demanding multitasking applications in notebooks, embedded applications, and workstation upgrades. With performance also comes superior data protection, and the Intel® SSD 525 Series features Advanced Encryption Standard (AES) 128-bit capabilities, securing data in the event a PC is lost or stolen. And because SSDs have no moving parts, they reduce risk of data loss while consuming less power for proven reliability.

Additional information: 4

Tóm lược về Sản phẩm:  Xem trước |  Tải xuống

Product Specification:  Xem trước |  Tải xuống

Loại hệ thống được hỗ trợ:

systemtype

Capacity Sequential Read/Write (up to)2 Random 4KB Read5/Write (up to)6 Form Factor
30GB SATA 6 Gb/s       500 MB/s / 275 MB/s 5,000 IOPS / 80,000 IOPS mSATA
60GB SATA 6 Gb/s       550 MB/s / 475 MB/s 15,000 IOPS / 80,000 IOPS mSATA

 

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Dựa trên Đặc điểm kỹ thuật Sản phẩm của Dòng Ổ đĩa thể rắn Intel® 525.

2. Hiệu suất được đo bằng cách sử dụng Iometer* với độ sâu hàng đợi bằng 32.

3. Hiệu năng được đo bằng cách sử dụng Iometer* với Độ sâu Hàng đợi là 32. Các phép đo được thực hiện trên phạm vi 8 GB địa chỉ khối lôgic (LBA) trên một Ổ đĩa thể rắn đầy.

4. Khi hoạt động ở các mức hiệu suất tối đa ở một số hệ thống nhất định, một số thiết kế có thể không tản nhiệt hiệu quả. Khi sử dụng sản phẩm này để nâng cấp thêm, hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất hệ thống của bạn để xem xét về những thiết kế phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

5. Hiệu năng thay đổi theo năng lực.

6. Hiệu năng ghi 4 KB ngẫu nhiên sử dụng một SSD mới.