Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Tiếp nhiên liệu cho sự đổi mới vốn được chúng tôi yêu thích và trông cậy

Năm 1965, Gordon Moore đưa ra một dự đoán vốn tạo nên tốc độ cho cuộc cách mạng kỹ thuật số thời hiện đại của chúng ta. Từ việc quan sát kỹ lưỡng xu hướng đang nổi, Moore ngoại suy rằng điện toán sẽ phát triển đáng kể về sức mạnh, và giảm chi phí khá nhiều, ở tốc độ vượt bậc.

Phần kiến giải này, được biết với tên Định luật Moore, trở thành quy tắc vàng cho lĩnh vực điện tử, và là điểm bật cho sự đổi mới. Với tư cách đồng sáng lập, Gordon dọn đường cho Intel làm ra những bóng bán dẫn càng lúc càng nhanh hơn, nhỏ hơn và giá cả phải chăng hơn vốn thúc đẩy những công cụ và những món đồ chơi hiện đại của chúng tôi. Thậm chí 50 năm sau, ta còn cảm thấy tác động và lợi ích kéo dài này theo nhiều cách.

Con đường trước mắt

Giống như một máy nhịp của thế giới hiện đại, trong 50 năm, dự đoán của Gordon đã tạo nên tốc độ cho sự đổi mới và phát triển. Tiên báo này đã đặt một nền tảng màu mỡ từ đó nảy nở toàn bộ công nghệ hiện đại, bao gồm việc trỗi dậy rộng khắp về kỹ thuật số hóa và điện tử cá nhân.

Đi tiếp về phía trước, Định luật Moore và những đổi mới liên quan đang chuyển tới hướng tích hợp liền lạc phần điện toán trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Tầm nhìn này về một tương lai luôn được tiếp sức mạnh và luôn nối kết sẽ mang lại những thách thức và lợi ích rõ ràng. Quyền riêng tư và bảo mật được duy trì và là mối quan tâm ngày càng lớn. Nhưng công nghệ điện toán thậm chí thông minh hơn, có mặt khắp nơi, có thể tìm cách đoán trước nhu cầu của chúng ta có những lợi ích vốn có thể giúp chúng ta lành mạnh hơn, an toàn hơn và đạt năng suất cao hơn về lâu dài.

Video