Intel® Server Component Extended Warranty

  • Build peace of mind with an extended warranty backed by Intel
  • Configuration Guide

    Get the list of product codes to order the Intel® Server Component Extended Warranty available for Intel® Server Products.

  • Find a Local Reseller

    Server rack

    Buy now >

Intel® Server Component Extended Warranty

 

Intel® Server Component Extended Warranty Compatible Products

Product Name (Order Code) Compatible Products
Single Processor System Extended Warranty
(SVCEWUPSY)
Click for detailed product list >
Dual Processor System Extended Warranty
(SVCEWDPSY)
Click for detailed product list >
Quad Processor System Extended Warranty
(SVCEWMPSY)
Click for detailed product list >
Single Processor Board Extended Warranty
(SVCEWUPBD)
Click for detailed product list >
Dual Processor Board Extended Warranty
(SVCEWDPBD)
Click for detailed product list >
Quad Processor Board Extended Warranty
(SVCEWMPBD)
Click for detailed product list >
Intel® Compute Module HNS2000 Extended Warranty (SVCEWHWB)
Click for detailed product list >
Intel® RAID Extended Warranty (SVCEWRAID)
Click for detailed product list >
Extended Warranty for Premium RAID and Storage
(SVCEWPSR)
Click for detailed product list >

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Hầu hết các sản phẩm của Bộ phận cộng tác sản phẩm và hệ thống (PCSD) được công bố năm 2009 trở về sau đều được bảo hành, bao gồm các Mô-đun điện toán của Intel®. Chỉ bao gồm các linh kiện của PCSD—Bo mạch máy chủ Intel®, Hệ thống máy chủ Intel®,Khung máy chủ Intel®, Bộ điều khiển RAID Intel®, và các thiết bị có thể tháo lắp tại chỗ (FRU) cùng các phụ kiện; cái này tương tự bảo hành ba năm theo tiêu chuẩn. Các thành phần được bao gồm trong hệ thống được bảo hành bởi Bảo hành mở rộng, nhưng các thành phần đơn được riêng không được bảo hiểm. Các thẻ gắn thêm của bên thứ ba, bộ nhớ, ổ cứng, bàn phím, video, chuột, thẻ đồ họa, pin dự phòng RAID, ổ đĩa quang, các linh kiện kim loại tấm/nhựa, linh kiện không sử dụng điện, các bộ phận dành riêng cho OEM, và các bộ xử lý Intel® không nằm trong phạm vi Bảo hành mở rộng.