Intel® Server Component Extended Warranty

  • Build peace of mind with an extended warranty backed by Intel
  • Configuration Guide

    Get the list of product codes to order the Intel® Server Component Extended Warranty available for Intel® Server Products.

  • Find a Local Reseller

    Server rack

    Buy now >

Intel® Server Component Extended Warranty

 

Intel® Server Component Extended Warranty Compatible Products

Product Name (Order Code) Compatible Products
Single Processor System Extended Warranty
(SVCEWUPSY)
Click for detailed product list >
Dual Processor System Extended Warranty
(SVCEWDPSY)
Click for detailed product list >
Quad Processor System Extended Warranty
(SVCEWMPSY)
Click for detailed product list >
Single Processor Board Extended Warranty
(SVCEWUPBD)
Click for detailed product list >
Dual Processor Board Extended Warranty
(SVCEWDPBD)
Click for detailed product list >
Quad Processor Board Extended Warranty
(SVCEWMPBD)
Click for detailed product list >
Intel® Compute Module HNS2000 Extended Warranty (SVCEWHWB)
Click for detailed product list >
Intel® RAID Extended Warranty (SVCEWRAID)
Click for detailed product list >
Extended Warranty for Premium RAID and Storage
(SVCEWPSR)
Click for detailed product list >

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Hầu hết các sản phẩm EPSD phát hành trong năm 2009 hoặc sau đó được bảo hành, bao gồm Máy chủ Mô-đun Intel®. Các bộ phận EPSD sẽ chỉ được bao gồm­—Bảng mạch Máy chủ Intel®, Hệ thống Máy chủ Intel®, Vỏ Máy chủ Intel®, Bộ điều khiển RAID Intel® và FRU và các phụ kiện. Điều này tương tự như bảo hành sản phẩm ba năm tiêu chuẩn. Các thành phần được bao gồm trong hệ thống được bảo hành bởi Bảo hành Mở rộng, nhưng các thành phần đơn được riêng không được bảo hiểm. Các bổ sung của bên thứ ba thẻ, bộ nhớ, ổ cứng, bàn phím, video, chuột, cạc đồ họa, pin dự phòng RAID, ổ đĩa quang, các bộ phận kim loại tấm/nhựa, bộ phận không sử dụng điện, các bộ phận OEM cụ thể, và các bộ vi xử lý Intel® không được bảo hiểm.