Intel® Server Component Extended Warranty

  • Build peace of mind with an extended warranty backed by Intel
  • Configuration Guide

    Get the list of product codes to order the Intel® Server Component Extended Warranty available for Intel® Server Products.

  • Find a Local Reseller

    Server rack

    Buy now >

Intel® Server Component Extended Warranty

 

Intel® Server Component Extended Warranty Compatible Products

Product Name (Order Code) Compatible Products
Single Processor System Extended Warranty
(SVCEWUPSY)

Intel® Server System R1208RPMSHOR

Intel® Server System R1208RPOSHOR

Intel® Server System R1304RPMSHOR

Intel® Server System R1304RPOSHBN

Intel® Server System P4308RPLSHDR

Intel® Server System R1208JP4GS

Intel® Server System R1208JP4OC

Intel® Server System R1208JP4TC

Intel® Server System R1304JP4GS

Intel® Server System R1304JP4OC

Intel® Server System R1304JP4TC

 

Intel® Server System R1304BTLSFANR

Intel® Server System R1304BTLSHBNR

Intel® Server System R1304BTSSFANR

Intel® Server System P4304BTLSFCNR

Intel® Server System P4304BTLSHCNR

Intel® Server System P4304BTSSFCNR

Intel® Server System R1304SP2SHBN

Intel® Server System R1304SP4SHOC

Dual Processor System Extended Warranty
(SVCEWDPSY)

Intel® Server System R1208WT2GS

Intel® Server System R1208WTTGS

Intel® Server System R1304WT2GS

Intel® Server System R1304WTTGS

Intel® Server System R2208WT2YS

Intel® Server System R2208WTTYC1

Intel® Server System R2208WTTYS

Intel® Server System R2308WTTYS

Intel® Server System R2224WTTYS

Intel® Server System R2312WTTYS

Intel® Server System R1208BB4DC

Intel® Server System R1208BB4GS9

Intel® Server System R1304BB4DC

Intel® Server System R1304BB4GS9

Intel® Server System R2208BB4GS9

Intel® Server System R2308BB4GC

Intel® Server System R2312BB4GS9

Intel® Server System P4308CP4MHEN

Intel® Server System P4308CP4MHGC

Intel® Server System R1304EP2SHFN

Intel® Server System R2208IP4LHPC

Intel® Server System R2308IP4LHPC

Intel® Server System R2312IP4LHPC

Intel® Server System P4216IP4LHJC

Intel® Server System P4308IP4LHJC

Intel® Server System R1208GL4DS

Intel® Server System R1208GZ4GC

Intel® Server System R1208GZ4GS9

Intel® Server System R1304GL4DS9

Intel® Server System R1304GZ4GC

Intel® Server System R1304GZ4GS9

Intel® Server System R2208GL4GS

Intel® Server System R2208GZ4GC

Intel® Server System R2208GZ4GS9

Intel® Server System R2308GL4GS

Intel® Server System R2308GZ4GC

Intel® Server System R2308GZ4GS9

Intel® Server System R2216GZ4GC

Intel® Server System R2224GZ4GC4

Intel® Server System R2312GL4GS

Intel® Server System R2312GZ4GC4

Intel® Server System R2312GZ4GS9

Intel® Server System P4304SC2SFEN

Intel® Server System P4308SC2MHGC

Intel® Workstation System P4304CR2LFKN

Quad Processor System Extended Warranty
(SVCEWMPSY)

Intel® Server System R2208LT2HKC4

Intel® Server System R2304LH2HKC

Single Processor Board Extended Warranty
(SVCEWUPBD)

Intel® Server Board S1200BTLR

Intel® Server Board S1200BTLRM

Intel® Server Board S1200BTSR

Intel® Server Board S1200V3RPL

Intel® Server Board S1200V3RPM

Intel® Server Board S1200V3RPO

Intel® Server Board S1200V3RPS

Intel® Server Board S1400FP2

Intel® Server Board S1400FP4

Intel® Server Board S1400SP2

Intel® Server Board S1400SP4

Intel® Server Board S1600JP2

Intel® Server Board S1600JP4

Dual Processor Board Extended Warranty
(SVCEWDPBD)

Intel® Server Board S2400BB4

Intel® Server Board S2400EP2

Intel® Server Board S2400EP4

Intel® Server Board S2400SC2

Intel® Server Board S2600CP2

Intel® Server Board S2600CP4

Intel® Server Board S2600CW2

Intel® Server Board S2600CW2S

Intel® Server Board S2600CWT

Intel® Server Board S2600CWTS

Intel® Server Board S2600IP4

Intel® Server Board S2600JF

Intel® Server Board S2600JFF

Intel® Server Board S2600JFQ

Intel® Server Board S2600KP

Intel® Server Board S2600KPF

Intel® Server Board S2600WP

Intel® Server Board S2600WPF

Intel® Server Board S2600WPQ

Intel® Server Board S2600WT2

Intel® Server Board S2600WTT

Intel® Workstation Board W2600CR2

Quad Processor Board Extended Warranty
(SVCEWMPBD)

Intel® Server Board S4600LH2

Intel® Server Board S4600LT2

Intel® Compute Module HNS2000 Extended Warranty (SVCEWHWB)

Intel® Server Board S2400LP

Intel® Compute Module HNS2600JF

Intel® Compute Module HNS2600JFF

Intel® Compute Module HNS2600JFQ

Intel® Compute Module HNS2600KP

Intel® Compute Module HNS2600KPF

Intel® Compute Module HNS2600WP

Intel® Compute Module HNS2600WPF

Intel® Compute Module HNS2600WPQ

Intel® RAID Extended Warranty (SVCEWRAID)

Intel® RAID Expander RES2CV240

Intel® RAID Expander RES2SV240

Intel® RAID Expander RES2CV360

Intel® Integrated RAID Module RMS25CB080

Intel® Integrated RAID Module RMS25CB040

Intel® Integrated RAID Module RMT3CB080

Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080

Intel® Integrated RAID Module RMS25PB040

Intel® Integrated RAID Module RMT3PB080

Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2AF080

Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2AF040

Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2LL040

Intel® Integrated Server RAID Module AXX4SASMOD

Intel® RAID Controller RS3DC080

Intel® RAID Controller RS3DC040

Intel® RAID Controller RS3FC044

Intel® RAID Controller RS3GC008

Intel® RAID Controller RS3MC044

Intel® RAID Controller RS3SC008

Intel® RAID Controller RS3UC080

Intel® RAID Controller RS3WC080

Intel® RAID Controller RS25AB080

Intel® RAID Controller RS2BL080

Intel® RAID Controller RS2BL040

Intel® RAID Controller RS25DB080

Intel® RAID Controller RS25FB044

Intel® RAID Controller RS25GB008

Intel® RAID Controller RS2MB044

Intel® RAID Controller RS25NB008

Intel® RAID Controller RS2PI008

Intel® RAID Controller RS25SB008

Intel® RAID Controller RS2SG244

Intel® RAID Controller RS2WC080

Intel® RAID Controller RS2WC040

Intel® RAID Controller RS2WG160

Intel® RAID Controller RS2VB080

Intel® RAID Controller RS2VB040

Intel® RAID Controller RT3WB080

Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040

Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040LX

Extended Warranty for Premium RAID and Storage
(SVCEWPSR)

Intel® Storage System JBOD2224S2DP

Intel® Storage System JBOD2312S2SP

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Hầu hết các sản phẩm EPSD phát hành trong năm 2009 hoặc sau đó được bảo hành, bao gồm Máy chủ Mô-đun Intel®. Các bộ phận EPSD sẽ chỉ được bao gồm­—Bảng mạch Máy chủ Intel®, Hệ thống Máy chủ Intel®, Vỏ Máy chủ Intel®, Bộ điều khiển RAID Intel® và FRU và các phụ kiện. Điều này tương tự như bảo hành sản phẩm ba năm tiêu chuẩn. Các thành phần được bao gồm trong hệ thống được bảo hành bởi Bảo hành Mở rộng, nhưng các thành phần đơn được riêng không được bảo hiểm. Các bổ sung của bên thứ ba thẻ, bộ nhớ, ổ cứng, bàn phím, video, chuột, cạc đồ họa, pin dự phòng RAID, ổ đĩa quang, các bộ phận kim loại tấm/nhựa, bộ phận không sử dụng điện, các bộ phận OEM cụ thể, và các bộ vi xử lý Intel® không được bảo hiểm.