Intel® Server Component Extended Warranty

  • Build peace of mind with an extended warranty backed by Intel
  • Configuration Guide

    Get the list of product codes to order the Server Component Extended Warranty available for Intel® Server Products.

  • Find a Local Reseller

    Server A 140x70 White 2:1

    Buy now >

Intel® Server Component Extended Warranty

 

Intel® Server Component Extended Warranty Compatible Products

Product Name (Order Code) Compatible Systems
Single Processor System Extended Warranty
(SVCEWUPSY)

Intel® Server System R1304BTLSHBN

Intel® Server System R1304BTLSFAN

Intel® Server System R1304BTSSFAN

Intel® Server System P4304BTLSFCN

Intel® Server System P4304BTLSHCN

Intel® Server System P4304BTSSFCN

Intel® Server System R1304SP2SFBN

Intel® Server System R1304SP2SHBN

Intel® Server System R1304SP4SHOC

Intel® Server System R1304BTLSHBNR

Intel® Server System R1304BTLSFANR

Intel® Server System R1304BTSSFANR

Intel® Server System P4304BTLSHCNR

Intel® Server System P4304BTLSFCNR

Intel® Server System P4304BTSSFCNR

Intel® Server System R1304JP4OC

Intel® Server System R1208JP4OC

Intel® Server System R1304JP4GS

Intel® Server System R1208JP4GS

Intel® Server System R1304JP4TC

Intel® Server System R1208JP4TC

Intel® Server System R1304RPSSFBN

Intel® Server System R1304RPOSHBN

Intel® Server System R1208RPOSHOR

Intel® Server System P4308RPLSHDR

Intel® Server System R1208RPMSHOR

Intel® Server System R1304RPMSHOR

Dual Processor System Extended Warranty
(SVCEWDPSY)
Intel® Server System R1304GZ4GC
Intel® Server System R1208GZ4GC
Intel® Server System R1208GL4DS
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS
Intel® Server System R2208GZ4GC
Intel® Server System R2216GZ4GC
Intel® Server System R2308GZ4GC
Intel® Server System R2208GL4GS
Intel® Server System R2308GL4GS
Intel® Server System R2312GL4GS
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN
Intel® Server System R2224IP4LHPC
Intel® Server System R2216IP4LHPC
Intel® Server System R2312IP4LHPC
Intel® Server System P4308CP4MHEN
Intel® Server System P4308CP4MHGC
Intel® Server System P4208CP4MHGC
Intel® Server System P4224IP4LHKC
Intel® Server System P4216IP4LHKC
Intel® Server System P4216IP4LHJC
Intel® Server System P4208IP4LHGC
Intel® Server System P4308IP4LHKC
Intel® Server System P4308IP4LHJC
Intel® Server System P4308IP4LHGC
Intel® Server System P4304SC2SFEN
Intel® Server System P4304SC2SHDR
Intel® Server System P4308SC2MHGC
Intel® Server System R1304BB4DC
Intel® Server System R1208BB4DC
Intel® Server System R2208BB4GC
Intel® Server System R2216BB4GC
Intel® Server System R2308BB4GC
Intel® Server System R2216GZ4GCLX
Intel® Server System R2208GZ4IS
Intel® Server System R2208IP4LHPC
Intel® Server System R2308IP4LHPC
Intel® Server System R2224BB4GCSAS
Intel® Server System R2312BB4GCSAS
Intel® Server System R1304EP2SFFN
Intel® Server System R1304EP2SHFN
Intel® Server System R1208EP2SHFN
Intel® Server System P4308IP4LHJCL
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL
Intel® Server System R2224GZ4GC4
Intel® Server System R2312GZ4GC4
Intel® Server System R2312BB4GS9
Intel® Server System R2208BB4GS9
Intel® Server System R1304BB4GS9
Intel® Server System R1208BB4GS9
Quad Processor System Extended Warranty
(SVCEWMPSY)

Intel® Server System R2208LT2HKC4

Intel® Server System R2304LH2HKC

Compatible Boards
Single Processor Board Extended Warranty
(SVCEWUPBD)

Intel® Server Board S1200BTSR

Intel® Server Board S1200BTLR

Intel® Server Board S1200BTLRM

Intel® Server Board S1200V3RPL

Intel® Server Board S1200V3RPS

Intel® Server Board S1200V3RPO

Intel® Server Board S1200V3RPM

Intel® Server Board S1400FP2

Intel® Server Board S1400SP2

Intel® Server Board S1400SP4

Intel® Server Board S1400FP4

Intel® Server Board S1600JP2

Intel® Server Board S1600JP4

Dual Processor Board Extended Warranty
(SVCEWDPBD)

Intel® Server Board S2400BB4

Intel® Server Board S2400EP2

Intel® Server Board S2400EP4

Intel® Server Board S2400GP2

Intel® Server Board S2400GP4

Intel® Server Board S2400SC2

Intel® Server Board S2600CP2

Intel® Server Board S2600CP2IOC

Intel® Server Board S2600CP4

Intel® Server Board S2600CP4IOC

Intel® Server Board S2600JF

Intel® Server Board S2600JFF

Intel® Server Board S2600JFQ

Intel® Server Board S2600IP4

Intel® Server Board S2600WP

Intel® Server Board S2600WPF

Intel® Server Board S2600WPQ

Intel® Compute Module HNS2600JF

Intel® Workstation Board W2600CR2

Intel® Compute Module HNS2000
(SVCEWHWB)

Intel® Compute Module HNS2600JF

Intel® Compute Module HNS2600JFF

Intel® Compute Module HNS2600JFQ

Intel® Server Board S2400LP

Intel® Compute Module HNS2400LP

Intel® Compute Module HNS2600WP

Intel® Compute Module HNS2600WPF

Intel® Compute Module HNS2600WPQ

Compatible RAID
Intel® RAID Extended Warranty (SVCEWRAID)
Intel® RAID Controller RS2BL080
Intel® RAID Controller RS2BL040
Intel® RAID Controller RS2PI008
Intel® RAID Controller RS2WC080
Intel® RAID Controller RS2WC040
Intel® RAID Controller RS2PI008DE
Intel® RAID Controller RS2MB044
Intel® RAID Controller RS2WG160
Intel® RAID Controller RS2SG244
Intel® RAID Activation Key AXXRAKSAS2
Intel® RAID Activation Key AXXRAKSW5
Intel® RAID Controller SASWT4I
Integrated RAID I/O Expansion Module AXXROMBSASMR
Intel® RAID Controller RT3WB080
Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2MH080
Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2AF080
Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2AF040
Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2LL080
Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2LL040
Intel® Integrated Server RAID Module AXX4SASMOD
Intel® RAID Controller RS2VB080
Intel® RAID Controller RS2VB040
Intel® RAID Controller RS25DB080
Intel® RAID Controller RS25GB008
Intel® RAID Controller RS25NB008
Intel® RAID Controller RS25SB008
Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080
Intel® Integrated RAID Module RMS25PB040
Intel® Integrated RAID Module RMT3PB080
Intel® Integrated RAID Module RMS25CB080
Intel® Integrated RAID Module RMS25CB040
Intel® Integrated RAID Module RMT3CB080
Intel® RAID Controller RS25AB080
Extended Warranty for Premium RAID and Storage
(SVCEWPSR)

Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040

Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040LX

Intel® Storage System JBOD2312S2SP

Intel® Storage System JBOD2224S2DP

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Hầu hết các sản phẩm EPSD phát hành trong năm 2009 hoặc sau đó được bảo hành, bao gồm Máy chủ Mô-đun Intel®. Các bộ phận EPSD sẽ chỉ được bao gồm­—Bảng mạch Máy chủ Intel®, Hệ thống Máy chủ Intel®, Vỏ Máy chủ Intel®, Bộ điều khiển RAID Intel® và FRU và các phụ kiện. Điều này tương tự như bảo hành sản phẩm ba năm tiêu chuẩn. Các thành phần được bao gồm trong hệ thống được bảo hành bởi Bảo hành Mở rộng, nhưng các thành phần đơn được riêng không được bảo hiểm. Các bổ sung của bên thứ ba thẻ, bộ nhớ, ổ cứng, bàn phím, video, chuột, cạc đồ họa, pin dự phòng RAID, ổ đĩa quang, các bộ phận kim loại tấm/nhựa, bộ phận không sử dụng điện, các bộ phận OEM cụ thể, và các bộ vi xử lý Intel® không được bảo hiểm.