Sản phẩm Máy chủ Intel®

 • Hiệu suất thông minh và hiệu quả cho nhu cầu cụ thể của bạn

Sản phẩm Hỗ trợ Máy chủ Intel®

 

Tóm lược Sản phẩm

 • Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Atom™ C2000
 • Tóm lược sản phẩm dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E7
 • Tóm lược Sản phẩm dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5
 • Thông tin tóm tắt về sản phẩm dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3
 • Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 dành cho máy trạm
 • Dòng bộ xử lý Intel® Itanium® 9500

Tìm kiếm sản phẩm máy chủ phù hợp đáp ứng các nhu cầu của bạn

 • Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™

  Tăng tốc hiệu năng đáng kể cho các ứng dụng song song cao, đẩy ranh giới của sự đổi mới và khám phá khoa học.

 • Giải pháp Intel® Ethernet

  Intel dẫn đầu ngành về các sản phẩm và công nghệ Ethernet, cung cấp các giải pháp chất lượng trong suốt 30 năm trên các trung tâm dữ liệu, nhúng và nền tảng khách.

 • Các bo mạch máy chủ Intel®

  Mang đến chất lượng, tính linh hoạt và sự hỗ trợ mà bạn cần để xây dựng các giải pháp có thể cấu hình, tùy chỉnh và tiết kiệm chi phí.

 • Khung vỏ máy chủ Intel®

  Có khung vỏ được kiểm tra nghiêm ngặt đáp ứng hoặc thậm chí vượt trên các tiêu chuẩn toàn cầu và đảm bảo tính tương thích với các sản phẩm máy chủ Intel® khác.

 • Hệ thống máy chủ Intel®

  Được thiết kế từ CPU để đáp ứng nhiều nhu cầu kinh doanh, từ ứng dụng khối thông điệp máy chủ (SMB) đến triển khai ảo hóa đến cơ sở hạ tầng tính toán hiệu năng cao (HPC).

 • Quản lý Máy chủ Intel®

  Tăng cường hiệu quả CNTT bằng các công cụ đơn giản hóa việc triển khai và quản lý máy chủ.

 • RAID Intel®

  Bổ sung hoàn hảo cho công nghệ máy chủ Intel® của bạn: Bộ điều khiển RAID Intel®, RAID Tích hợp của Intel®, bộ mở rộng RAID Intel® và Công nghệ RAID Máy chủ Nhúng Intel®

 • Các mô-đun mở rộng I/O Intel®

  Khả năng linh hoạt mang đến nhiều lựa chọn. Các mô-đun mở rộng I/O Intel® là các thẻ mở rộng I/O có hệ số dạng tùy chỉnh được kết nối trực tiếp với bo mạch chủ thông qua giao diện PCI Express*.

 • Giao diện Quản lý Nền tảng Thông minh

  Giảm tổng chi phí sở hữu (TCO) doanh nghiệp với quản lý máy chủ mạnh hơn và thông minh hơn.