Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Server Board S1600JP Product Brief

Single-socket Server Board for High-Performance Computing (HPC), Embedded Apps

A performance single-socket system featuring a half-width board, rich in I/O for a streamlined 1U rack mount server presentation. Designed for cost-effective execution, the Intel® Server Board S1600JP features support for one Intel® Xeon® processor E5-2600 or Intel Xeon processor E5-1600 product family, eight DIM...MS, and front I/O support for convenient 1U rack deployment. Models available with optional support for Intel® Xeon Phi™ coprocessor. Perfect for applications requiring a powerful, reliable server solution with extended warranty options.

Read the full Single-socket Server Board for HPC, Embedded Apps Product Brief.