Đồ họa Trung tâm Dữ liệu với Dòng Bộ xử lý Intel® Xeon®

Khám phá dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 mới

Nâng cao hiệu năng đồ họa trong các trung tâm dữ liệu

Đồ họa dựa trên trung tâm dữ liệu tiến một bước dài với dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1200 v3. Bao gồm kiến trúc vi mô của bộ xử lý Intel® mới (trước đây là Haswell), các bộ xử lý mạnh mẽ này chuyển đổi các khả năng của máy chủ để tạo ra nhiều khả năng mới cho trung tâm dữ liệu. Bây giờ bạn có thể cung cấp hình ảnh phong phú và trải nghiệm người dùng luôn mượt mà, trong khi cũng tinh giản trung tâm dữ liệu của bạn.

Nâng cao hiệu năng đồ họa trong các trung tâm dữ liệu

Tối ưu hóa đồ họa trong đám mây

Bộ xử lý mới thuộc dòng bộ xử lý Intel Xeon E3 được xây dựng để hỗ trợ phạm vi mở rộng nhu cầu đồ họa dựa trên đám mây. Từ máy tính để bàn lưu trữ ảo đến chơi trò chơi đám mây đến trạm làm việc trong đám mây, bạn có thể mang lại hiệu năng vượt trội cho mỗi oát và kết xuất hiệu quả hơn trong đám mây. Đó là tin tuyệt vời cho các ứng dụng, chẳng hạn như mã hóa bên ngoài với quy mô và thiết bị cũng như phân vùng đám mây.

Phát trực tuyến truyền thông đến bất kỳ thiết bị được kết nối nào

Chăm sóc hàng loạt nhu cầu truyền thông đa dạng từ trung tâm dữ liệu của bạn. Các khả năng của bộ xử lý tích hợp giúp cho công việc chuyển mã các định dạng khác nhau trôi chảy cho nội dung theo yêu cầu, truyền thông do người dùng tạo, phát sóng trực tiếp và hội nghị video. Và bằng cách loại bỏ một thành phần phần cứng, card đồ họa rời, bạn sẽ có được sự hiệu quả hiệu năng đáng kể trên mỗi oát và hưởng lợi từ mật độ dòng video lớn hơn.

Chạy phân tích video phức tạp

Vượt xa khả năng xử lý video để đo, phân tích và dịch nội dung phát trực tuyến. Đối với những công ty đầu tư vào phân tích dữ liệu lớn, các bộ xử lý mới cung cấp khả năng tính toán để nắm bắt các số liệu có giá trị, có được sự hiểu biết sâu sắc và thực hiện những nhiệm vụ dữ liệu chuyên sâu như lập chỉ mục tìm kiếm video, giám sát kỹ thuật số và quảng cáo tự động phản ứng với những thay đổi cảnh1.

Đồ họa Trung tâm Dữ liệu

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Thông báo Pháp lý Trình biên dịch của Intel có thể hoặc không tối ưu hóa ở cùng mức cấp độ cho các bộ vi xử lý không phải Intel tính về mức độ tối ưu hóa không phải duy nhất dành cho các bộ vi xử lý của Intel®. Tối ưu hóa này bao gồm các tập hợp câu lệnh SSE2, SSE3 và SSE3 cũng như các tối ưu hóa khác. Intel không bảo đảm tình trạng có sẵn, tính năng hoặc sự tương thích của bất kỳ tối ưu hóa nào trên các bộ vi xử lý không do Intel sản xuất. Tối ưu hóa bộ vi xử lý phụ thuộc trong sản phẩm này nhằm mục đích sử dụng cùng các bộ vi xử lý của Intel. Một số tối ưu hóa nhất định không cụ thể cho vi kiến trúc của Intel® được dành riêng cho các vi xử lý của Intel. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn Người dùng và Hướng dẫn Tham khảo để biết thêm thông tin về các tập hợp câu lệnh cụ thể nằm trong thông báo này. Thông báo sửa đổi #20110804 THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG MỐI LIÊN HỆ VỚI CÁC SẢN PHẨM CỦA INTEL®. TÀI LIỆU NÀY KHÔNG CẤP BẤT KÌ PHÉP NÀO, DÙ LÀ NÓI RÕ HAY ĐƯỢC NGỤ Ý, BẰNG VIỆC NGĂN CẢN HAY CÁC CÁCH KHÁC, CHO BẤT KÌ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NÀO. TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA INTEL VỀ VIỆC BÁN CÁC SẢN PHẨM ĐÓ, INTEL KHÔNG CÓ BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM NÀO VÀ INTEL KHÔNG NHẬN TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ CHƯƠNG TRÌNH BẢO HÀNH RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BÁN VÀ/HOẶC SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA INTEL, TRONG ĐÓ BAO GỒM CẢ TRÁCH NHIỆM HOẶC CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẢO HÀNH LIÊN QUAN TỚI KHẢ NĂNG THÍCH HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC CỦA HÀNG HÓA, HOẶC VI PHẠM BẤT KỲ BẰNG SÁNG CHẾ, BẢN QUYỀN HOẶC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NÀO KHÁC. "Ứng dụng nhiệm vụ tối quan trọng" là bất kỳ ứng dụng nào mà trong đó lỗi Sản phẩm Intel có thể gây ra, trực tiếp hoặc gián tiếp, chấn thương hoặc tử vong cho người. NẾU BẠN MUA HOẶC SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA INTEL CHO BẤT KỲ ỨNG DỤNG NHIỆM VỤ TỐI QUAN TRỌNG NÀO, BẠN CẦN BẢO ĐẢM VÀ CAM KẾT KHÔNG ĐỂ INTEL CÙNG CÁC CHI NHÁNH CỦA INTEL, NHÀ THẦU PHỤ VÀ CÁC CHI NHÁNH, CŨNG NHƯ GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ ĐIỀU HÀNH VÀ NHÂN VIÊN CỦA CÁC ĐƠN VỊ NÓI TRÊN CHỊU TỔN HẠI VÀ BỒI THƯỜNG TRƯỚC TẤT CẢ MẤT MÁT, TỔN TẠI, YÊU CẦU BỒI THƯỜNG, PHÍ TỔN VÀ CHI PHÍ HỢP LÝ TRẢ CHO LUẬT SƯ CÓ THỂ PHẢI CHỊU DÙ TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP CHO BẤT KỲ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NÀO LIÊN QUAN TỚI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA SẢN PHẨM, CHẤN THƯƠNG HAY TỬ VONG VỀ NGƯỜI XẢY RA DO ỨNG DỤNG NHIỆM VỤ TỐI QUAN TRỌNG, CHO DÙ INTEL HAY NHÀ THẦU CỦA INTEL CÓ HAY KHÔNG CẨU THẢ TRONG THIẾT KẾ, SẢN XUẤT HOẶC CẢNH BẢO TRÊN SẢN PHẨM INTEL HAY BẤT KỲ BỘ PHẬN NÀO CỦA SẢN PHẨM CỦA INTEL Intel có thể thay đổi các thông số kỹ thuật và mô tả sản phẩm vào bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo. Các nhà thiết kế không nên dựa vào tình trạng không có hoặc đặc điểm của bất kỳ tính năng hay hướng dẫn nào được đánh dấu là "dành riêng" hoặc "không xác định". Intel bảo lưu những thay đổi này để định nghĩa trong tương lai, và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những xung đột hoặc tính không tương thích gây ra do những thay đổi trong tương lai đối với chúng. Thông tin ở đây là có thể thay đổi mà không cần thông báo. Xin đừng thông qua bản thiết kế với thông tin này. Các sản phẩm mô tả trong tài liệu này có thể chứa các khiếm khuyết trong thiết kế hoặc các lỗi như lỗi in có thể khiến cho sản phẩm bị sai lệch so với các đặc điểm kỹ thuật đã công bố. Những lỗi in đặc tính hiện tại sẽ sẵn có theo yêu cầu. Xin liên hệ với phòng bán hàng của Intel tại địa phương quý vị hoặc nhà phân phối của quý vị để biết được những thông số kỹ thuật mới nhất, và trước khi quý vị đặt hàng sản phẩm. Có thể có được các bản sao tài liệu có số đặt hàng và được tham chiếu trong tài liệu này, hoặc tài liệu tham khảo khác của Intel bằng cách gọi 1-800-548-4725, hoặc đi đến: http://www.intel.com/design/literature.htm Số hiệu bộ xử lý Intel® không phải là thước đo hiệu năng. Số hiệu bộ xử lý phân biệt các tính năng có trong mỗi họ bộ xử lý, chứ không phải giữa các họ bộ xử lý khác nhau. Đi đến: Tìm hiểu về Số hiệu Bộ xử lý Intel® để biết thêm thông tin. Intel và Xeon là các thương hiệu của Intel Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. *Các tên và nhãn hiệu khác có thể được công nhận là tài sản của các pháp nhân khác. Bản quyền © Intel Corporation. Bảo lưu mọi quyền.