Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Server Board S5520UR-based System

1U and 2U rack-optimized, integrated server systems for high-density, energy-efficient applications

Key features

Target applications

The Intel® Server Board S5520UR–based systems are high performance computing (compute, I/O, and management nodes), video server, virtualization platform, and general purpose data center building blocks.

Product Specifications

SKU Order Code

Chassis Form Factor

Power Supply

Hard Drive Support

PCIe*

SR1600URR

1U rack

600 W AC

Supports up to three fixed 3.5-inch SATA drives; requires 3.5-inch to 2.5-inch Hard Disk Drive Converter Kit AXX25DRVADPTR

1 x PCIe x16 Gen 2.x

1 x Intel® I/O Expansion Module x4 gen 1.x

SR1600URHSR

1U rack

600 W AC

Supports up to three hot-swap 3.5-inch SATA/SAS drives; requires 3.5-inch to 2.5-inch Hard Disk Drive Converter Kit AXX25DRVADPTR

1 x PCIe x16 Gen 2.x

1 x Intel I/O Expansion Module x4 gen 1.x

SR1625URR

1U rack

650 W AC

Supports up to eight hot-swap 2.5-inch SATA drives; six HDD carriers included; requires FXX2HDDCAR accessory to support all eight

1 x PCIe x16 Gen 2.x

1 x Intel I/O Expansion Module x4 gen 1.x

SR1625URSASR

1U rack

650 W AC

Supports up to eight hot-swap 2.5-inch SAS/SATA drives; six HDD carriers included; requires FXX2HDDCAR accessory to support all eight

1 x PCIe x16 Gen 2.x

1 x Intel I/O Expansion Module x4 gen 1.x

SR2600URLXR

2U rack

750 W AC

Supports up to six hot-swap 3.5-inch SAS/SATA drives; requires 3.5-inch to 2.5-inch Hard Disk Drive Converter Kit AXX25DRVADPTR

5 x PCIe x8 Gen 2.x

1 x Intel I/O Expansion Module x4 gen 1.x

SR2600URSATAR

2U rack

750 W AC

Supports up to six hot-swap 3.5-inch SAS/SATA drives; five HDD carriers included; requires 3.5-inch to 2.5-inch Hard Disk Drive Converter Kit AXX25DRVADPTR

5 x PCIe x8 Gen 2.x

1 x Intel I/O Expansion Module x4 gen 1.x

SR2600URBRPR

2U rack

750 W AC

Supports up to six hot-swap 3.5-inch SATA drives; requires 3.5-inch to 2.5-inch Hard Disk Drive Converter Kit AXX25DRVADPTR

3 x PCIe x8 Gen 2.x

1 x Intel I/O Expansion Module x4 gen 1.x

SR2625URBRPR

2U rack

750 W AC

Supports up to eight hot-swap 2.5-inch SATA drives; six HDD carriers included; requires FXX25HDDCAR accessory to support all eight

3 x PCIe x8 Gen 2.x

1 x Intel I/O Expansion Module x4 gen 1.x

SR2625URLXR

2U rack

750 W AC

Supports up to eight hot-swap 2.5-inch SAS/SATA drives; eight HDD carriers included

5 x PCIe x8 Gen 2.x

1 x Intel I/O Expansion Module x4 gen 1.x

SR2625URLXT 2U rack 750 W AC Supports up to eight hot-swap 2.5-inch SAS/SATA drives; eight HDD carriers included

5 x PCIe x8 Gen 2.x

1 x Intel I/O Expansion Module x4 gen 1.x

Product Compatibility

Compatible Intel Products Tested Hardware; Memory; Operating System Lists
(includes 3rd party vendors)

SR1600URHSR

SR1600URHSR THOL

SR1625URR

SR1625URR THOL

SR1625URSASR

SR1625URSASR THOL

SR2600URLXR

SR2600URLXR THOL

SR2600URSATAR

SR2600URSATAR THOL

SR2600URBRPR

SR2600URBRPR THOL

SR2625URBRPR

SR2625URBRPR THOL

SR2625URLXR

SR2625URLXR THOL

SR2625URLXT

SR2625URLXT THOL

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Cả hai bộ vi xử lý phải từ cùng một dòng bộ xử lý. Có thể là hai bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5500 hoặc hai bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5600.

2

Yêu cầu nguồn điện có khả năng PMBus.