Bảo mật Tích hợp Giữ Bạn An toàn Hơn

 • Khám phá bảo vệ sâu hơn với bộ xử lý Intel® Core™

Khả Năng An Ninh

Công cụ

 

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 Mới

 • Khám phá bộ khả năng độc đáo và mở rộng—từ hiệu năng tuyệt vời và hình ảnh tuyệt đẹp đến bảo vệ tích hợp.
 • Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm

 • Khả năng an ninh tích hợp sẵn

  Bảo mật được Tích hợp

  Tốc độ, khả năng đáp ứng, kết hợp với khả năng an ninh giúp bạn làm việc với máy tính được tốt nhất.

  Mua Ultrabook™

 • Ultrabook™. được truyền cảm hứng từ Intel

  Ultrabook™. được truyền cảm hứng từ Intel

  Không cần phải hy sinh hiệu năng mà vẫn có được sự kết hợp tính năng tốt nhất trong một thiết bị có kiểu dáng đẹp, có thể sử dụng ở bất cứ đâu, làm tất cả mọi thứ.

  Tìm hiểu thêm về Ultrabook™