Hustler TMI

Bạn sẽ không làm như thế trong đời thực. Đừng làm vậy trên mạng. Đừng tiếp tục để lộ thông tin quá nhiều: #cóphảilà bạn đang để lộ thông tin quá nhiều.