• <Xem thêm trên Intel.com

Đừng tiếp tục để lộ thông tin quá nhiều: Đừng Rơi vào Bẫy Lừa đảo Trực tuyến chỉ vì Chia sẻ Dữ liệu Cá nhân

Bạn sẽ không làm như thế trong đời thực. Đừng làm vậy trên mạng. Đừng tiếp tục để lộ thông tin quá nhiều: #cóphảilà bạn đang để lộ thông tin quá nhiều.