• <Xem thêm trên Intel.com

Đừng tiếp tục để lộ quá nhiều thông tin: Truyền thông Xã hội Phát tán Thư rác

Hơn 16.500.000 tài khoản mạng xã hội đang phát tán thư rác chứa vi-rút. Đừng tiếp tục để lộ quá nhiều thông tin. #cóphảilà bạn đang để lộ thông tin quá nhiều.