Social media accounts can spread viral spam

Hơn 16.500.000 tài khoản mạng xã hội đang phát tán thư rác chứa vi-rút. Đừng tiếp tục để lộ quá nhiều thông tin. #cóphảilà bạn đang để lộ thông tin quá nhiều.