Party Security TMI

Trước khi gia nhập nhóm, hãy kiểm tra các điều khoản của ứng dụng. Đừng tiếp tục để lộ quá nhiều thông tin: #cóphảilà bạn đang để lộ thông tin quá nhiều.