Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Open Pluggable Specification: Standardizing Digital Signage

Industry initiative to standardize display and media player signage solutions for intelligent, cost-effective, and easily integrated modular signs.