• <Xem thêm trên Intel.com

Coca-Cola Jazzes Up Product Displays With Wireless Digital Signage

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống