Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Improve the Retail Experience with Mobile Usage Models

Intel Retail Strategist Paul Butcher discusses usage models for improving the retail customer experience with mobile devices, specifically how mobile point of sale terminals answer questions and aid purchases, at Intel Solutions Summit 2014.